Cmentarne hieny

W Ostrowcu Świętokrzyskim nieznani sprawcy na terenie cmentarza, dokonali ograbienia nagrobka poprzez urwanie i kradzież marmurowego lampionu powodując straty w wysokości 1000 zł na szkodę zgłaszającego ten fakt na policję mężczyzny lat 87.

Polecamy również