Miejsce dla przedsiębiorczych

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sandomierska 26A
Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej” jest projektem, powstałym z inicjatywy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dofinansowanym z funduszu Phare 2003. Jest to inicjatywa mająca szczególne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców na terenie miasta oraz województwa. Działalność skierowana jest w szczególności do osób przedsiębiorczych, chcących otworzyć własne firmy, nowo powstających małych i średnich przedsiębiorstw, firm działających na rynku, osób aktywnie poszukujących pracy, chcących się dokształcać lub zmienić kwalifikacje. Działalność CPiAZ daje dostęp do nowych nieruchomości pod inwestycje, zwiększa atrakcyjność obszarów i polepszyło warunki dla powstawania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. CPiAZ dostarcza nowopowstałym przedsiębiorstwom taniej powierzchni, na której prowadzą działalność produkcyjną bądź usługową oraz dodatkowe usługi – dostęp do zaplecza szkoleniowo – konferencyjnego, promocji, doradztwa. Centrum umożliwia firmom wzajemne kontakty, wymianę doświadczeń, wspólną promocję. Misją CPiAZ jest tworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców regionu oraz powstania i rozwoju przedsiębiorstw w obrębie inkubatora, promowania, inicjowania i wspierania przedsiębiorczości, kreowania współpracy na rzecz rozwoju pomiędzy instytucjami a organizacjami różnych środowisk, poprzez zapewnienie wsparcia infrastrukturalnego oraz innych usług dodanych.
W ramach CPiAZ działają instytucje otoczenia biznesu, instytucje zajmujące się pomocą w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia, firmy szkoleniowe, doradztwa podatkowego, rachunkowe, kancelarie radców prawnych, izby gospodarcze. Wszystkie te instytucje służą wzajemną pomocą wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcą.

W skład Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej wchodzą:
A) Inkubator Przedsiębiorczości – o charakterze produkcyjno – usługowym.
Przedsięwzięcie kształtujące sprzyjające warunki dla tworzenia i funkcjonowania mikro, małych i średnich firm. Inkubator posiada specjalnie przygotowane obiekty, oferujące nowo powstającym lub już istniejącym przedsiębiorstwom pomieszczenia biurowe i powierzchnię produkcyjną, dostęp do szeregu urządzeń oraz wielorakie usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a także atmosferę wspólnoty sprzyjającej wymianie doświadczeń i wzajemnej pomocy. Proces inkubacji ułatwa młodym firmom wejście na rynek  i utrzymanie się na nim, co jest szczególnie cenne, gdyż zgodnie ze statystykami, połowa nowopowstałych firm nie potrafi przetrwać pierwszych 3 lat działalności.
W dwukondygnacyjnym inkubatorze przedsiębiorczości, są możliwe do wynajęcia pomieszczenia o różnych gabarytach wyposażone w media: 19 pomieszczeń usługowo – produkcyjnych na parterze o różnej powierzchni (od 13 do 365 m2), w tym hale produkcyjne, 20 pomieszczeń biurowo – usługowych zlokalizowanych na piętrze (od 25 do 120 m2).
Przedsiębiorstwa inkubowane uprawnione są do uzyskania ulgowych stawek czynszu oraz usług świadczonych przez Inkubator. Przedsiębiorstwa pozostałe i wspierające ponoszą pełną odpłatność za czynsz, opłaty eksploatacyjne i świadczone usługi.
Proces inkubowania jest ciągły i cykliczny. Po maksymalnym okresie 3 lat firmy wycofują się
i stwarzają miejsce dla kolejnych podmiotów, dzięki czemu inkubowanie nowych firm może się rozwijać. Dodatkową korzyścią inkubowania firm jest tendencja powstawania  w otoczeniu Inkubatora szeregu nowych firm świadczących dla niego i jego klientów użytecznych usług,
B) Centrum Biurowo – Konferencyjne z zapleczem administracyjno – usługowym
Do dyspozycji najemców jest około 40 pomieszczeń biurowych z węzłem sanitarnym
(od 12 do 22 m2), 40 pomieszczeń biurowych z pełnym zapleczem sanitarnym (WC) o wysokim standardzie oraz sale konferencyjne (na 50 i 100 osób), komputerowe i szkoleniowe. CBK to zaplecze dla sieci instytucji otoczenia biznesu. Sąsiedztwo tego obiektu z Inkubatorem Przedsiębiorczości wpływa na poprawę warunków działania firm. Budynek wyposażony jest w zaplecze gastronomiczne.
W 2015 roku przez cały czas były wykorzystywane wszystkie pomieszczenia w CPiAZ.
Liczba najemców w Inkubatorze Przedsiębiorczości: 37, z tego 16 to firmy inkubowane, czyli w momencie przyjścia do inkubatora, nie przekroczyły roku. W całym CPiAZ – ponad 100 najemców.

Działania w ramach inkubatora – 2015 r.
W budynku Centrum Biurowo – Konferencyjnym działa punkt recepcyjno – informacyjny gdzie można uzyskać informacje jak założyć własną działalność gospodarczą, skąd pozyskać fundusze na jej otworzenie, czy też rozwój.

Prowadzona i na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa Inkubatora Przedsiębiorczości (www.inkubator.arl.ostrowiec.pl ).

Świadczenie na rzecz przedsiębiorców inkubowanych nieodpłatnych usług:
– Organizowanie szkoleń, seminariów, konsultacji i innych przedsięwzięć, dotyczących zagadnień związanych z działalnością gospodarczą, w tym .in.: podatkowych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych)
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. od kilku lat organizuje bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej pod nazwą „Start z Agencją”. Konsultacje są prowadzone w formie szkoleń grupowych, jak i indywidualnych – na spotkaniach informujemy „krok po kroku” jak założyć własną firmę oraz skąd pozyskiwać środki finansowe w momencie startu. Zainteresowani uzyskują również informację o rodzajach wsparcia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku skorzystania z oferty Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Biurowo-Konferencyjnego. Od 2007 roku udało nam się nawiązać współpracę z różnymi instytucjami (Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ostrowiecki oddział Urzędu Skarbowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowy Urząd Pracy), których przedstawiciele w prezentowali tematy  z szerokiego zakresu zagadnień dotyczących prowadzenia własnej firmy.
W 2015 roku w szkoleniu wzięło udział 37 osób

Co roku ARL włącza się w działania w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W 2015 roku zorganizowano spotkania dla uczniów I klas liceów.
W ramach spotkań młodzież miała okazję do aktywnego uczestnictwa w modułach prowadzonych przez specjalistów: „Przedsiębiorczość jest w nas”, „Petycja – Twoje prawo”, „Wolontariat – czy warto?”, „Pasja twoją pracą”, a także do zwiedzenia ostrowieckich stowarzyszeń.
Dużo emocji i kreatywności wzbudziły zajęcia pokazujące pracę animatora czasu wolnego, odkrywające drzemiące w uczestnikach warsztatów pokłady umiejętności.
W spotkaniach wzięło udział 58 uczniów I klas: Liceum Ogólnokształcące nr III im. W. Broniewskiego; Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

Z konsultacji w sprawie dofinansowania działalności gospodarczej skorzystało76 osób.
Konsultacje dotyczyły m.in.: aktywności i przedsiębiorczości na rynku pracy, rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, możliwości pozyskania środków na rozwój firmy, oferty funduszy pożyczkowych i poręczeniowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego (Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, Krajowe Stowarzyszenie Wspieranie Przedsiębiorczości, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Agencja Rozwoju Regionalnego, Krajowy System Usług, Fundusz Pożyczkowy dla kobiet).
Na konsultacjach udzielano informacji nt. wsparcia na uzyskanie grantu (środki z PARP), środków Norweskich, konkursów w ramach nowego okresu programowania oraz środków dla osób chcących rozpocząć działalność na terenach wiejskich (środki ARiMR) czy środków dostępnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Polecamy również