Trzynaście litrów krwi

W dniu dzisiejszym Klub Honorowych Dawców Krwi im. Jana Milewskiego przy Zarządzie Rejonowym PCK oraz Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński zorganizowali akcję oddawania krwi pod hasłem „Zrób przelew życia”. Od wczesnych godzin porannych przygotowania do akcji nadzorował Grzegorz Zakrzewski, Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Jak podkreśla Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński jest to cenna inicjatywa i świadczy o społecznej odpowiedzialności. Uświadamia nam wszystkim jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz drugiego człowieka.

-Co 12 sekund jedna osoba w Polsce potrzebuje krwi, co dwie minuty jest to mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Jej deficyty są ogromne, stąd wyszliśmy z inicjatywą zorganizowania akcji oddawania krwi- mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus, a zarazem v-ce prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Podczas dzisiejszej akcji udało się zebrać ponad 13 litrów krwi. Wśród zgłoszonych osób 4 zostały zdyskwalifikowane ze względu na stan zdrowia.

M.Mkrew 1krew 4krew2krew6krew7krew8krew9krew10krew11krew12

Polecamy również