„Chreptowicz” gościł gimnazjalistów

chrept czolochrept1chrept2chrept3chrept4Liceum Chreptowicza gościło młodzież gimnazjalną w ramach Dnia Otwartych Drzwi. Nauczyciele i uczniowie Liceum przygotowali program artystyczny, pokazy sportowe, kwizy, sprawdziany umiejętności z wybranych przedmiotów i prezentacje profilów. Propozycja Dnia Otwartych Drzwi spotkała się z ogromnym zainteresowaniem gimnazjalistów, którzy licznie przybyli ze szkół z terenu powiatu i placówek ościennych. Goście z dużą uwagą wysłuchali propozycji dotyczących przedmiotów rozszerzonych w planowanych pięciu klasach:

1) biologia, chemia, fizyka medyczna ( 1a, biologiczno-chemiczna z elementami fizyki medycznej )

2) biologia, chemia, matematyka ( 1e, biologiczno-chemiczna z matematyką ) Niezwykle interesujące jest to, że program nauczania w tej klasie jest wzbogacony o treści medyczne, biotechnologiczne i ekologiczne realizowane pod patronatem SGGW, UJK i UMCS.

3) matematyka, fizyka, informatyka / j. angielski (1b, matematyczno-fizyczno-informatyczna )

4) matematyka, geografia, informatyka / j. angielski ( 1d, matematyczno-informatyczna)

I zupełna nowość ! Nowatorska klasa – jedyna taka w mieście !

5) humanistyczno-lingwistyczna klasa uniwersytecka z elementami dwujęzyczności ( 1c, język polski z elementami dziennikarstwa, wiedzy o filmie, teatrze, historia z elementami dwujęzyczności i do wyboru: rozszerzona wiedza o społeczeństwie lub rozszerzony język angielski ) Warto dodać, że patronat naukowy nad tą klasą objął Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii oraz Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich przedsięwzięciach, czego efektem były trofea w postaci dyplomów upoważniających ich do otrzymania ocen celujących i bardzo dobrych w dniu rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Dyrekcja, nauczyciele i młodzież Liceum Chreptowicza z empatią odniosła się do potrzeb i zainteresowań gości, którzy mogli poczuć naprawdę rodzinną atmosferę Szkoły pielęgnującej tradycje i otwartej na nowoczesność, wyróżnionej prestiżowym Znakiem Jakości Szkoły – Srebrną Tarczą.

Polecamy również