STASZIC – 1 miejsce w powiecie

STASZIC – 1 miejsce w powiecie , 8 w województwie

5 lipca uczniowie poznali wyniki egzaminów maturalnych, które jednym przysporzyły powodów do radości, a innych wprawiły w zakłopotanie. Z prawdziwą satysfakcją swoje świadectwa odebrała młodzież Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św.

W tej szkole, której nauczyciele przygotowywali do egzaminu maturalnego największą liczbę absolwentów spośród placówek oświatowych powiatu ostrowieckiego, wszyscy uczniowie mogą pochwalić się pozytywnym wynikiem z części pisemnej egzaminu. Do ustnego egzaminu poprawkowego przystąpi w sierpniu tylko 1 osoba. Wstępne analizy wyników z poszczególnych przedmiotów również są satysfakcjonujące, ponieważ są znacznie wyższe niż dane opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W bardzo wielu przypadkach przekraczają 80%, a wielu uczniów może pochwalić się 100% wynikiem. Dane te potwierdzają wysoki poziom nauczania w liceum oraz dają gwarancje dobrego przygotowania do egzaminów maturalnych, a co za tym idzie, swobodnego planowania kariery zawodowej. Sukces ten zapewnił Liceum Ogólnokształcącemu Nr I im Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. 1 miejsce w powiecie i 8 w województwie wśród szkół ponadgimnazjalnych. Jest to kolejne wyróżnienie dla liceum, którego uczniowie i dyrekcja ,jako jedyni przedstawiciele powiatu ostrowieckiego zostali zaproszeni na uroczystość Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego. Powodem tego wyróżnienia były sukcesy odnoszone przez młodzież. Uczniowie Staszica są stypendystami Ministra Edukacji Narodowej i Starosty Ostrowieckiego. Są oni również laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych : Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej , Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Biologicznej ,Olimpiady Teologii Katolickiej. Odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych takich jak: Wiedza o Mediach, Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, Ogólnopolski Konkurs Literacki na esej: „Szekspir w Popkulturze” i Konkurs „Młodych Polaków portret zbiorowy”, Konkurs Filmowy „Lektury w Kadrze”, Ogólnopolski Festiwal Form Dokumentalnych NURT, Sejmik Matematyków, Moja Przedsiębiorcza Firma, Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy. Uczniowie „Staszica” są również laureatami i finalistami Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwali Artystycznych: Wirtualnego Festiwalu Filmoteki Szkolnej, Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi, Festiwalu Piosenki Francuskiej im. Edith Piaf, Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej TEN TON i IV Międzynarodowego Wokalnego Konkursu „Wiktoria 2015”.

 

Polecamy również