Nowy prezes ZRP

Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim Marcin Jabłoński oraz Honorowy Starszy Cechu Robert Minkina uczestniczyli w Kongresie Związku Rzemiosła Polskiego, podczas którego wybrano nowe władze.

Kongres większością głosów (96 do 26 na 136 głosujących) zdecydował, że nowym prezesem Związku Rzemiosła Polskiego,  na kolejną 4 letnią kadencję został Jan Gogolewski, członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemieślniczej z Bydgoszczy, rzemieślnik branży cukierniczej. Kontrkandydatem do fotela prezesa był Edward Tomasz Połaski, prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
-Nowo wybrany prezes w swoim wystąpieniu podziękował za obdarzenie go zaufaniem w kwestii objęcia kierownictwa. Powiedział, że będzie starał się aktywnie współpracować ze wszystkimi na rzecz poprawy sytuacji rzemiosła. Ma również nadzieję, że jego przyszłe działania przekonają do słuszności wyboru jego osoby na prezesa Związku Rzemiosła Polskiego nawet tych, którzy głosowali przeciwko niemu- informuje Marcin Jabłoński.zrpczolozrp1zrp4zrp3
Prezes Jan Gogolewski podkreślił, że nie boi się wyzwań, które przed nim postawiono. Liczy na pomoc i wspólne działania zarządu w przygotowaniu strategii na 4 lata swojej kadencji. Ale przede wszystkim liczy na wsparcie pracowników Związku Rzemiosła Polskiego, ponieważ to oni są najważniejszym systemem w zarządzaniu Związkiem.

Kongres przyjął uchwałę o przyznaniu tytułu „Honorowy Prezes” trzem prezesom: Jerzemu Bartnikowi, Pawłowi Saarowi oraz Bogusławowi Wójcikowi.

Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu, które odbyło się zaraz po zakończeniu obrad kongresowych, podjęto decyzję o powołaniu Dyrektora Generalnego ZRP. Stanowisko to powierzono Edycie Doboszyńskiej, dyrektorowi Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich.

 Uchwałą Kongresu ukonstytuował się nowy Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego, w którego skład weszli:

 Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Zastępcy Prezesa Zarządu:

Antoni Górski, Władysław Jefremienko, Jan Klimek, Janusz Kowalski, Zbigniew Marchwiak, Antoni Odzimek, Janusz Piątek, Wiesław Szajda, 

Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Biniek, Jan Gański, Kazimierz Góralczyk, Krzysztof Hnat, Jan Jaworski, Aleksander Kaczmarek, Henryk Kluska, Emil Kunysz, Andrzej Kuta, Sylwester Zawadzki, Mieczysław Lipowski, Zbigniew Ładziński, Wacław Napierała, Edward Tomasz Połaski, Tadeusz Staruch, Stanisław Syguła, Sławomir Szatkowski, Tadeusz Szewczyk, Jan Witkowski.

Polecamy również