ZDROWO KOMFORTOWO – tym razem ODLOTOWO!

odlotowo zdrowo czolo

ODLOTOWO ZDROWO KOMFORTOWO” – to hasło zadania, którego realizacji na zlecenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski podjęła się Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Działanie to jest kontynuacją ubiegłorocznego „ZDROWO KOMFOROTWO”, który okazał się sukcesem i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Zadanie „ODLOTOWO- ZDROWO -KOMFORTOWO” skierowane jest do młodzieży gimnazjalnej z
terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Na celu ma promocję profilaktyki uzależnień w sposób ciekawy, niekonwencjonalny, ale z wykorzystaniem potencjału i aktywności młodzieży.

Każde z gimnazjów ma za zadanie przygotowanie filmiku o tematyce uzależnień. Film od początku do końca powinien być dziełem młodych ludzi. Scenariusz, pomysł oraz sposób jego realizacji opracowuje specjalna grupa, a ARL ma jedynie wspomóc produkcję poprzez udostępnienie potrzebnego sprzętu telewizyjnego, wsparcie merytoryczne, techniczne czy prawne.

Gimnazja są już po I etapie projektu, jakim są warsztaty autoprezentacji i umiejętności psychospołecznych. Ekipa złożona z zaangażowanych w zadanie uczniów z każdego gimnazjum
w wyznaczonym terminie odbywała je na terenie Centrum Aktywności Obywatelskiej. Celem warsztatów była przede wszystkim integracja grupy, poznanie się, ale też trening indywidualnych umiejętności komunikacji społecznej, autoprezentacji oraz przybliżanie w sposób jasny i zrozumiały tematyki uzależnień. Zajęcia te poprowadziły Katarzyna Sobczyk – terapeuta uzależnień i trener umiejętności psychospołecznych oraz Katarzyna Kisiel, która przybliżała młodzieży aspekty prawne, w tym zmiany w przepisach dotyczące produkcji i dystrybucji tzw. „dopalaczy”.

Podczas warsztatów młodzi ludzie mieli możliwość zapoznać się z filmami profilaktycznymi będącymi rezultatami kampanii społecznych promujących zdrowy styl życia (np. „Wyloguj się do życia”) lub takimi, których tematyka oscylowała wokół nałogów i problemów współczesnej młodzieży, które często stanowią źródło sięgania po używki. Gimnazjaliści obejrzeli tez filmiki zrealizowane przez ich poprzedników w ramach ubiegłorocznej edycji zadania.

Celem działania jest to, aby o problemach młodych ludzi wypowiedzieli się sami uczniowie i w sposób jak najbardziej dla nich odpowiedni i zrozumiały. Ubiegłoroczna edycja „ZDROWO- KOMFOROTOWO pokazała, że młodzież posiada świadomość zagrożeń i umie je w sposób ciekawy i przede wszystkim dojrzały zawrzeć w krótkim filmiku czy prezentacji. Oczywiście sporo tez w tym zasługi nauczycieli, którzy służyli pomocą uczniom oraz pedagogów, którzy pełnili nadzór nad grupami. Efektem były 3 filmy i jedna prezentacja, które zostały nagrodzone na specjalnej gali. Zwycięski filmik „FURTKA” autorstwa uczniów PG nr 1 jak również samo działanie spotkały się nawet z bardzo dobrą oceną Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara, który podczas wizyty w Ostrowcu Świętokrzyskim zaznajomił się z projektem i jego rezultatami. W efekcie RPO postanowił promować ją wśród najciekawszych inicjatyw realizowanych w kraju skierowanych do młodych ludzi i pobudzających aktywność społeczną i świadomość obywatelską mieszkańców.

Teraz przyszedł czas na realizację II etapu działania czyli konsultacje ze specjalistami. Przez blisko miesiąc – do 23 listopada – młodzież będzie mogła spotkać się z nimi w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Dyżury pełnić będą: specjalista profilaktyki uzależnień, prawnik, operator kamery oraz informatyk. Będą udzielać rad i wskazówek oraz odpowiadać na wszelkie pytania
i wątpliwości ze strony szkolnych zespołów realizatorów. Nie będą jednak ingerować w scenariusze czy lub proces powstawania filmu służąc jedynie głosem doradczym, wiedzą lub pomocą techniczną.odlotowo zdrowo od1 od2od3 od4 od5 od6 od7 od8

Efekty pracy młodzieży oceni specjalne jury, najlepsze prace zostaną nagrodzone, a podsumowanie całości działania i jego rezultatów zaplanowane jest w grudniu br.

Polecamy również