Inwestycja przyjazna przedsiębiorcom

Na obszarze przemysłowym wokół zakładu „Celsa” Huta Ostrowiec w sąsiedztwie tzw. trzeciej bramy huty powstanie sieć drogowa otwierająca nowe tereny inwestycyjne. Roboty drogowe już trwają i obejmują budowę dwóch publicznych dróg gminnych w rejonie ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy PS “Szary” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Utworzenie i udostępnianie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim – w obrębie ul. Samsonowicza – budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dzięki tej realizacji otworzą się nowe możliwości. Wraz z wybudowaniem nowych nitek drogowych odblokowane zostaną dla przedsiębiorców trzy atrakcyjne działki w tej okolicy należące do samorządu miejskiego. Przedsiębiorcy wykazują spore zainteresowanie tym rejonem. To już druga taka inwestycja po kompleksie obszarów inwestycyjnych przy ul. Bałtowskiej, który również został pozytywnie odebrany przez przedsiębiorców inwestujących w naszym mieście. Reakcje inwestorów pokazują, że ich zainteresowanie Ostrowcem Świętokrzyskim jest duże i widzą w nim szansę na rozwój swoich firm – powiedział Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

Przedmiotem zadania jest budowa dwóch dróg publicznych o łącznej długości około 1928 mb. Składać się będą na nią dwa odcinki drogowe. Pierwszy łączący ulicę Jana Samsonowicza z ulicą Antoniego Hedy ps. „Szary” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drugi okalający tereny inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości ponad 960 mb każdy. Prace drogowe obejmą również budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, przebudowę zatoki autobusowej przy ul. Samsonowicza, wykonanie i montaż wiat przystankowych, przebudowę istniejących zjazdów, budowę zatok postojowych, oznakowanie poziome i pionowe, a także wykonanie obsiewu trawą. Prace montażowe natomiast polegać będą na zbudowaniu m.in. kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowaniu istniejącej sieci teletechnicznej oraz dojdzie do rozbiórki obiektów budowlanych.

Na chwilę obecną wykonano roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe, wykonano 80% kanalizacji deszczowej, a także trwają prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego.

Na omawianym terenie urząd miejski posiada trzy działki o powierzchni: 4,5 ha; 3,9 ha oraz 1,3 ha. Termin zakończenia prac drogowych wyznaczono na sierpień 2024 roku. Roboty dofinansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tekst i Foto UM Ostrowiec

Polecamy również