60+ Kultura w plenerze

60-plus

W ubiegłym roku ponad 300 instytucji kultury w całej Polsce, otworzyły dla Seniorów swoje drzwi zupełnie za darmo. W tym roku MKiDN również kontynuuje akcję „60+kultura”, która wpisuje się w działający już na różnych polach program Kultura Dostępna.

Inicjatywa ta skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia. Ideą programu jest stworzenie warunków umożliwiających seniorom bezpłatne odwiedziny w instytucjach kultury lub nabycie biletu wstępu za symboliczną złotówkę. Akcja przyczynia się do wzrostu zainteresowania ze strony środowisk seniorskich lokalnymi instytucjami kultury i ich ofertą. Tym samym zwiększa świadome uczestnictwo w kulturze tej grupy wiekowej.

Muzeum Historyczno – Archeologiczne wraz z oddziałem Muzeum Archeologicznym i Rezerwatem Krzemionki 60plus1zaprasza wszystkich seniorów do włączenia się w tegoroczną edycję wydarzenia. W tym roku 24 i 25 września wszystkie osoby powyżej 60 roku życia będą mogły zwiedzić Muzeum bezpłatnie. Dodatkowo w weekend między godz. 11 a 14 zorganizujemy wspólnie z sekcją plastyczną UTW plener malarski w Parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Plener będzie otwarty dla wszystkich.
Do dyspozycji uczestników będą sztalugi i materiały plastyczne. Chętnych prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 41 330 45 50 (wew.60) lub na adres mailowy sekretariat@krzemionki.info.

Polecamy również