Wyższa emerytura – niższe podatki

avvvvvivvvva

avivvvvvvvvvvvvaaaaTekst sponsorowany

IKZE i IKE Avivy

Zmiany w systemie emerytalnym prognozowane niskie emerytury oraz starzenie się polskiego społeczeństwa sprawiają, że nasza przyszłość po zakończeniu pracy zawodowej w coraz większym stopniu zależy od tego, czy potrafimy odpowiednio wcześnie zmobilizować się do oszczędzania. Wciąż jednak zbyt słabo uświadamiamy sobie jaka jest odpowiedzialność za własną finansową przyszłość, co przekłada się na niewielką skłonność do regularnego odkładania pieniędzy.

Tymczasem o systematycznym oszczędzaniu na dodatkową emeryturę powinien pomyśleć praktycznie każdy z nas, a szczególnie kobiety zarabiające często mniej niż mężczyźni, pracujące zazwyczaj krócej z uwagi na zobowiązania rodzinne, a także przedsiębiorcy, którzy płacą najniższe składki na ZUS. Oszczędzanie jest niezbędne również dla osób, których zarobki znacznie przekraczają średnią krajową. Po zakończeniu pracy zawodowej mogą one bowiem liczyć w najlepszym wypadku na emeryturę równą 30 proc. ostatniej pensji.

Aviva ma w swojej ofercie kilka ubezpieczeń pozwalających na gromadzenie oszczędności
z myślą m.in. o emeryturze. Należą do nich Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

IKZE umożliwia skorzystanie każdego roku z ulgi podatkowej w PIT i pozwala
na inwestowanie pieniędzy
bez konieczności opłacania podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Odliczenie z tytułu gromadzenia środków w IKZE może wynieść w tym roku nawet 5068,75 zł, co daje maksymalną ulgę podatkową w wysokości ok. 1557 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca się dopiero przy wypłacie środków zgromadzonych na IKZE,a w przypadku wypłaty po spełnieniu ustawowych warunków jego stawka jest obniżona
do 10 proc.

IKE pozwala natomiast na oszczędzanie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Maksymalna kwota, jaką klient może zainwestować, w żaden sposób nie jest uzależniona od jego zarobków, lecz stanowi trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej, prognozowanego na dany rok; w 2016 r. to 12 165 zł.

Jedynym warunkiem skorzystania z nieopodatkowanych zysków z tych oszczędności (które
nie będą również obciążone podatkiem dochodowym) jest wypłata zgromadzonych środków po spełnieniu określonych kryteriów.

Zasady inwestowania są w nich bardzo elastyczne – klient sam decyduje
o częstotliwości i wysokości składek (minimalna miesięczna składka w IKZE wynosi 55 zł, w IKE – 300 zł), o tym, w które fundusze je zainwestuje (do wyboru ma 13 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych) oraz kiedy skorzysta ze zgromadzonych środków. W razie śmierci kapitał, zwolniony z podatku od zysków kapitałowych oraz z podatku od spadków i darowizn, zostaje przekazany osobom wskazanym jako uposażone. Dzięki wyborowi IKZE w Wariancie Premiowym wypłacone zostaną również dodatkowe środki, które mogą zostać przeznaczone na opłacenie podatku dochodowego lub inny dowolny cel.

Dzięki tym ubezpieczeniom oferowanym przez Avivę można nie tylko zapewnić sobie szansę na wyższą emeryturę, lecz także skorzystać z przywilejów podatkowych, pozwalających na bardziej efektywne inwestowanie pieniędzy. Warto pomyśleć już dziś o odpowiednim sposobie zabezpieczenia się na emeryturę. Poza tym koniec roku to doskonała okazja aby skorzystać z ulgi podatkowej, przecież PIT będziemy rozliczać już za chwilę.

Zapraszam do kontaktu ze mną pod numerem   509 828 796 lub adresem mailowym
dwojak.grzegorz@aviva.com.pl. Zapraszam również na spotkanie w oddziale Aviva dla Rodziny, w Ostrowcu Św, na ulicy Mikołaja Reja 11.
Chętnie odpowiem na pytania i zaproponuję najbardziej dla Państwa odpowiednie rozwiązanie.

Pozdrawiam,

Grzegorz Dwojak

Polecamy również