Najlepsi z niemieckiego są uczniowie z „Chreptowicza”!

niem2

niem124.03.2017 odbył się w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. J. Chreptowicza II etap (regionalny) Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna 3. edycja 2016/17 „Die Schweiz” dotyczyła wiedzy o Szwajcarii. Najlepsi w etapie regionalnym okazali się uczniowie LO nr II im. J. Chreptowicza: Jacek Januszewski, Jan Szklanowski, Jakub Orczyk, którzy jako zwycięzcy regionu i jego przedstawiciele będą rywalizować z innymi zespołami w Polsce 4 czerwca w Krakowie.Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie, zaś organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Celem konkursu jest rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, budowanie postawy otwartości na inne kultury, krzewienie ducha tolerancji i szacunku, doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy oraz przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego.

Konkurs przebiega w trzech etapach.

I etap – szkolny odbył się 1.12.2016 r. uczniowie poszczególnych szkół rozwiązywali w grupach trzyosobowych test w formie dwujęzycznej, który zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów Szwajcarii. Do II etapu konkursu mogła przejść maksymalnie tylko jedna drużyna z każdej zgłoszonej szkoły.

II etap – regionalny został przeprowadzony 24.03.2017r. w LO nr II im. J. Chreptowicza przez koordynatora regionalnego panią Jadwigę Wojsę, przedstawicielkę PSNJN – region Starachowice. 24 marca zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadały w języku polskim i niemieckim na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat Szwajcarii. Uczestnicy losowali pytania z puli za jeden, dwa lub trzy punkty ( 1p.- pytania różnego typu po polsku, 2p. -test wyboru po niemiecku, 3p.- pytania otwarte po niemiecku). W konkursie rywalizowało 6 drużyn 3-osobowych z 6 szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego ( z LO nr I im. Stanisława Staszica, LO nr II im. Joachima Chreptowicza, LO nr III im. Władysława Broniewskiego, ZSOMS, ZS nr 3, Niepublicznego LO im. Stanisława Konarskiego).

III etap- ogólnopolski – 4 czerwca 2017r. uczniowie z LO nr II im. J. Chreptowicza będą reprezentować nasz region w Krakowie, w siedzibie Goethe- Institut. Na tym etapie konkurs będzie miał formę miniprojektu. Uczestnicy tego etapu będą mieli za zadanie zorganizować np. wystawę wybranego rejonu Szwajcarii. Etap będzie obejmował zadania wymagające od uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności współpracy. Uczniowie otrzymają dostęp do Internetu, multimediów, biblioteki, niezbędnych materiałów piśmienniczych oraz słowników. Każda grupa wylosuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez organizatora czasie przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz z wizualizacją. W III etapie konkursu oceniane będą trzy elementy: kompetencja językowa uczestników, umiejętność współpracy w grupach, wartość merytoryczna projektu oraz kreatywność i pomysłowość przygotowanej prezent

Zwycięzcą naszego regionu został zespół uczniów LO nr II im. J. Chreptowicza w składzie: Jacek Januszewski, Jakub Orczyk, Jan Szklanowski. 4 czerwca będą reprezentować nasz region w ostatnim ogólnopolskim etapie konkursu w Krakowie.

– Uczniowie zdobywając najwyższą liczbę punktów, wykazali się dużą wiedzą na temat Szwajcarii, jej geografii i życia kulturalnego oraz bardzo dobrą znajomością słownictwa z języka potocznego , szczególnie dialektu Schwytzerdütsch, różniącego się od języka niemieckiego, jakiego chłopcy uczą się w szkole– mówi ich nauczyciel języka niemieckiego Ewa Łatkowska.– Zwycięzcami są uczniowie klasy I e i Ic, którzy posiadają zdobyte już w gimnazjum certyfikaty poświadczające bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego ( poziom B1 i A2). Uczniowie przygotowując się do konkursu, korzystali z różnych źródeł, m.in. Internetu, a na cotygodniowych spotkaniach z nauczycielem dzielili się ciekawostkami dotyczącymi współczesnych realiów Szwajcarii. Byli bardzo zmotywowani, aby poznawać ciekawe i nieznane im dotąd fakty, a taka nauka języka poprzez realia, historię i kulturę danego kraju przynosi efekty. Jacek, Jakub i Janek w bieżącym roku szkolnym zajęli też wysokie miejsca w innych ogólnopolskich konkursach języka niemieckiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez starostę ostrowieckiego Zbigniewa Dudę i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, a zwycięzcy otrzymali od fundatorów dodatkowe nagrody książkowe. Mamy nadzieję, że zwycięski zespół z „Chreptowicza” w ostatnim etapie konkursu również sięgnie po laury. Trzymamy kciuki! niem3niem4 niem5niem6

 

Polecamy również