Na Rower z Ostrower!

ostrower fest

Grupa inicjatywna Ostrower, w wyniku konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską, organizowanego przez Świętokrzyską Federację Organizacji Pozarządowych HORYZONT, zdobyła grant na rodzinny piknik rowerowy pn. Na Rower z Ostrower!, który odbędzie się 27 maja w Parku Miejskim. Dzień później, 28 maja o godz. 9.00 odbędzie się kolejny, wspólny przejazd rowerowy na trasie Rynek – Sudół, zakończony ogniskiem i poczęstunkiem.

– Celem naszego projektu jest przede wszystkim szeroka promocja roweru jako środka transportu miejskiego, czynnego wypoczynku jaki daje turystyka rowerowa oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Chcemy pokazać mieszkańcom Ostrowca, że pasja rowerowa, może być znakomitą formą integracji społecznej. Ponadto chcemy zwrócić uwagę na kulturotwórczy aspekt turystyki rowerowej, pozwalającej odkrywać bliższą i dalszą okolicę – mówi Kamil Stelmasik.

Poprzez szereg działań edukacyjnych i animacyjnych organizatorzy pikniku, chcą zarazić dzieci i młodzież pasją do dwóch kółek i tym samym uzmysłowić jak wiele korzyści w życiu przynosi jazda na rowerze. Rodzinny piknik rowerowy Na rower z Ostrower!, który odbędzie się 27 maja w godz. 12.00 – 17.00, będzie przedsięwzięciem rekreacyjno – animacyjnym, angażującym przestrzeń Parku Miejskiego. Wszystkie działania skupią się w jego starej części wokół miasteczka rowerowego i skate parku.

Podczas pikniku odbędą się warsztaty rowerowe, mini wyścig rowerowy z nagrodami, będzie można zagrać w grę wielkoformatową Afryka Kazika, opowiadającą o przygodach Kazimierza Nowaka, mało znanego polskiego podróżnika, który w latach 1931-1935 samotnie przejechał przez ko ntynent afrykański na rowerze. Miłośnicy książek znajdą coś dla siebie gdyż wspólnie z BBS Bike uruchomimy rikszo-czytelnię, gdzie najmłodsi uczestnicy pikniku będą mogli poczytać o przygodach Kazika w Afryce oraz wyżyć się plastycznie. Organizatorzy rozstrzygną także dwa konkursy z nagrodami. Dzięki współpracy z Farmą Świętokrzyską będzie można spróbować zdrowych potraw i z pobliskiego gospodarstwa ekologicznego. Poza tym będzie można poleniuchować na trawie i obejrzeć najnowsze modele rowerów, które zaprezentuje Sklep AGAT.

– W trakcie pikniku rozpoczniemy akcję Ostrowiacy na rowerach. Chcemy zebrać jak największe archiwum zdjęć mieszkańców naszego miasta i w przyszłości stworzyć na jego bazie wystawę oraz publikację. Każdy kto ma w archiwach domowych zdjęcia przedstawiające stare rowery może nam je udostępnić. Zdjęcia zostaną zdigitalizowane i oddane właścicielom – wyjaśnia Sebastian Majewski.

– Ważnym aspektem naszego działania w ogóle jest zwrócenie uwagi decydentów na problemy rowerzystów w Ostrowcu. Głównie chodzi o kształtowanie infrastruktury rowerowej oraz podniesieniu świadomości mieszkańców by aktywnie korzystali z roweru jako środka komunikacji. Marzy nam się by w przyszłości Ostrowiec był miastem rowerzystów, pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego – dodaje K.Stelmasik.ostrower1ostropwer2 ostrower3

Całe przedsięwzięcie jest realizowane z grantu jaki pozyskała grupa Ostrower, w ramach konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską, organizowanego przez Świętokrzyską Federację Organizacji Pozarządowych HORYZONT.

Polecamy również