Przygotowania do nowego roku akademickiego

Uczniowie już w szkole, ale studenci mają ostatnie dni wakacji. Od października rozpoczyna się nowy rok akademicki. W ostrowieckiej Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia nowych studentów. Już 30 września odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego.

-Rekrutacja jeszcze trwa. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się studia z pielęgniarstwa – mówi dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu dr Grażyna Kałamaga – co wiąże się zarówno z potrzebami rynku, perspektywą wyższych płac prognozowaną przez Ministerstwo Zdrowia, jak i z wysokim poziomem nauczania oraz świetną kadrą wykładowców i sukcesami naszych absolwentów w ogólnopolskim konkursie „Pielęgniarka Roku 2017” – I, II, III miejsce w województwie świętokrzyskim.

Dla jeszcze lepszej jakości kształcenia złożony został i pozytywnie zaopiniowany projekt „Pracowni symulacyjnej wysokiej wierności” przeznaczony do ćwiczeń praktycznych dla studentów w warunkach maksymalnie zbliżonych do pracy z pacjentem – dodaje pani dziekan.

Na kierunku Pedagogika liczba studentów niestety maleje z roku na rok. Jest to związane z brakiem miejsc pracy dla absolwentów.

Zainteresowaniem natomiast cieszą się nadal specjalności: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią oraz pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną.

Odpowiadając na potrzeby nauczycieli Wydział aktualizuje swoją bogatą ofertę studiów podyplomowych. W tym roku uruchomione zostały nowe studia podyplomowe: Asystent rodziny oraz Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja, które cieszą się ogromnym powodzeniem.

Pracownicy pionu dydaktycznego i administracyjnego również nie próżnują. Ostatnie poprawki do planów, zakupy nowych książek do biblioteki, przygotowania w kwesturze czy sekretariacie. Na rozpoczęcie roku akademickiego wszystko musi być zapięte na ostatni guzik.wsb1wsb2wsb3wsb4wsb5 wsb6wsb7

Polecamy również