Najmłodszy rocznik „Chreptusów” uroczyście ślubował…

„…ślubujemy, że zawsze i wszędzie będziemy godnie reprezentować naszą szkołę, dbać o jej dobre imię i pomnażać chlubne tradycje”– to fragment przysięgi, jaką złożyli 21. września wstępujący do braci szkolnej uczniowie LO nr II im. Joachima Chreptowicza. Tekst roty wypowiadał przed sztandarem Dawid Szemraj – uczeń, który został przyjęty do szkoły z największą ilością punktów, a za nim powtarzali słowa przysięgi wszyscy pierwszoklasiści. Po obu stronach sztandaru stali uczniowie z najwyższą punktacją w poszczególnych klasach ( Karina Zakrzewska, Konrad Wojda, Adrianna Stadryniak, Anna Gębora).ch1 ch2ch3 ch5ch6 ch7 ch8

Najmłodszy rocznik „Chreptusów” po raz pierwszy odśpiewał Hymn Szkoły , co wprowadziło wszystkich nie tylko w wyjątkową i podniosłą, ale również rodzinną atmosferę. Akcentowana w tekście wyjątkowość szkoły była kontynuowana w przemówieniu dyrektora LO nr II Sławomira Miszczuka, który podkreślał wysoką jakość pracy uczniów i nauczycieli w przyjaznej atmosferze. Z dumą mówił o niezmiennie wysokiej pozycji liceum w skali kraju i najwyższej w powiecie. Wymieniając najbardziej spektakularne w skali kraju osiągnięcia uczniów i świetne wyniki maturalne, zwrócił też uwagę na rangę realizowanych w szkole projektów. Kończąc swą wypowiedź, podziękował uczniom i licznie przybyłym rodzicom za zaufanie, jakim obdarzają grono pedagogiczne LO nr II oraz wyraził przekonanie, że nowi uczniowie też będą kontynuować i wzbogacać chlubne tradycje szacownego liceum.

O szerokich perspektywach wykorzystywania drzemiącego w uczniach potencjału i osobistego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości mówili również przewodniczący nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego, Natalia Kuziemka i Antoni Gałucha, którym Małgorzata Garbacka (przewodnicząca SU w minionym roku) oficjalnie przekazała funkcję godnego reprezentowana szkoły. Przedstawiciele uczniowskiej społeczności gratulowali młodszym koleżankom i kolegom wyboru „szkoły z duszą”, która jest nie tylko miejscem solidnej pracy i nauki, ale również miejscem wielu ciekawych inicjatyw oraz wydarzeń kulturalnych. Zapewniali też, że w „Chreptowiczu” każdy uczeń czuje się ważny, wspierany i zawsze może liczyć na wszystko, co ważne w życiu młodego człowieka. Na zakończenie skierowali życzenia, by szkoła na Rosłońskiego 1 stała się ich drugim domem, w którym spotkają przyjaźnie na całe życie. Z kolei reprezentanci klas pierwszych, Julia Łata i Dawid Wosiek, po podziękowaniu za życzliwe przyjęcie do szkolnej braci, podkreślili swe młodzieńcze, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, w której zamierzają już jako pierwszoklasiści zacnego ”Chreptowicza” realizować swe plany i marzenia. Symbolicznym znakiem podziękowania za życzliwe przyjęcie ich w murach „Chreptowicza” było wręczenie kwiatów dyrektorowi Sławomirowi Miszczukowi, wicedyrektorowi Piotrowi Pobiedze oraz wychowawcom: Małgorzacie Słowik, Małgorzacie Ordowskiej, Urszuli Hebie i Ewie Studzieżbie.

Po uroczystej ceremonii, którą prowadził Kacper Cichoński z klasy 2b, odbyły się spotkania wychowawców z rodzicami pierwszoklasistów. Na zakończenie tego ważnego dla młodzieży i w tradycji szkoły wydarzenia każda z klas zrobiła pamiątkowe zdjęcia.

Polecamy również