60 lat- Pracy Twórczej

wernisaz kurka

„Tadeusz Kurek – 60 lat pracy twórczej”wernisaż 14 października 2017 r., godzina 14.00
BWA Ostrowiec al. 3 Maja 6 (III p.)wre kur1wer kur2werkur3werkur4werkur5 werkur6

TADEUSZ KUREK

Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu, specjalność malarstwo oraz na Wydziale Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie – specjalność rzeźba. Był wieloletnim prezesem grupy artystycznej „Grupa 10”. Uprawia twórczość w dziedzinie malarstwa, rzeźby i projektowania wnętrz.

Wystawy indywidualne w kraju i za granicą (ponad pięćdziesiąt). Wystawy zbiorowe (ponad siedemdziesiąt) w kraju i za granicą, m.in. w: Australii, Austrii, Brazylii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Kandzie i USA.

Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim za całokształt twórczości artystycznej. Otrzymał: nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medal Polonii Semper Fidelis.

O Tadeuszu Kurku:

Dr Janusz Popławski: „[…]Tadeusz Kurek jest oczywiście twórcą obrazów olejnych, ale w jego twórczości prym wiedzie zdecydowanie malarstwo akwarelowe. Tematami jego prac bywały m.in. portret, obiekty architektoniczne, zabytki, ale na szczególne wyróżnienie zasługują prace pejzażowe. Najtrafniej i krótko twórczość akwarelową Jubilata podsumował redaktor naczelny „Przemian” Tadeusz Wiącek: (…) Domeną jego twórczości jest przede wszystkim akwarela, jedna z najtrudniejszych technik malarskich, wymagająca szybkich, zdecydowanych i bezbłędnych pociągnięć pędzla. W tej technice jest artysta prawdziwym mistrzem. Wypada dodać, że inspiracją było nie tylko Zakopane. Malował swe akwarele w Grecji, Bułgarii, Czechosłowacji, na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście i swemu miastu poświęcił także akwarelowy cykl widoków. […]”

Dr Marek Świeca: „[…]W kulturze każdego kraju są obiekty, zabytki czy krajobrazy godne poznania, przeżycia i zapamiętania. Dzięki obcowaniu z pracami plastycznymi Tadeusza Kurka Polacy tak w kraju, jak też na emigracji powiększają swoją historyczną, moralną i społeczną wiedzę, wyobraźnię.”

Polecamy również