Ciekawy wernisaż

KUCMA baner

„RELIEFY” (rzeźba / rysunek) – WINCENTY KUĆMA

wernisaż wystawy
11 MARCA 2016 , GODZ. 18.00
BWA OSTROWIEC

Prof. Wincenty Kućma – artysta rzeźbiarz, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyźnie. W latach 1957–1962 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Wandy Ślędzińskiej. Prowadzi działalność artystyczną w zakresie rysunku, medalierstwa, małych form rzeźbiarskich, a także projektowania i realizacji rozwiązań pomnikowych, wnętrz sakralnych oraz przestrzeni urbanistycznych. W 1967 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową w krakowskiej ASP, gdzie do momentu przejścia na emeryturę w 2000 roku kierował Pracownią Przestrzeni w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Swoje prace eksponował na ponad 40 wystawach indywidualnych, 80 wystawach zbiorowych w kraju i około 60 wystawach za granicą. Brał udział w wielu konkursach rzeźbiarsko-architektonicznych, uzyskując ponad 50 nagród i wyróżnień.

Realizacje sakralne autorstwa Wincentego Kućmy znajdują się w ponad 60 kościołach w Polsce i na świecie, między innymi w Krakowie, Dębicy, Brzesku, Krościenku, Woli Radziszowskiej, Olkuszu, Irkucku i na Sachalinie. Zrealizował również pomniki, między innymi Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-1945 w Częstochowie, Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, Armii Krajowej w Kielcach. W 2010 roku po dwunastu latach ukończył pracę nad
pasierbiecką Drogą Krzyżową dla Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, w muzeach sztuki medalierskiej we Wrocławiu i w Barcelonie, w Muzeum Sztuki w Sofii, Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Został odznaczony między innymi Orderem Polonia Restituta II kl. Komandorskim z Gwiazdą, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz nagrodą im. św. Brata Alberta za twórczość w dziedzinie rzeźby patriotycznej i sakralnej. W roku 1999 otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej i dydaktycznej – wraz z zespołem Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W 2000 roku został uhonorowany „Equitem Commendatorem Ordinis Sancti Gregorii Magni” – orderem Grzegorza Wielkiego, nadanym mu przez papieża Jana Pawła II za działalność w dziedzinie sztuki sakralnej (do czego w dużej mierze przyczyniła się realizacja katedry w Irkucku na Syberii). W roku 2015 otrzymał tytuł Profesora Honorowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Honorowe Obywatelstwo Miechowa oraz został odznaczony Medalem Papieskiej Rady ds. Kultury – „Per Artem Ad Deum”.

Polecamy również