Akcja „Sprawne auto”

Dziś w godzinach 8:00 – 16:00 na terenie województwa świętokrzyskiego, policjanci przeprowadzą działania pn.,, Sprawne auto – bezpieczna jazda ”. Podstawowym celem przedsięwzięcia będzie ujawnianie i eliminowanie z ruchu drogowego wszelkich pojazdów, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu.

Od dłuższego czasu można zauważyć znaczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po naszych drogach. Bardzo często stan techniczny użytkowanych aut budzi zastrzeżenia. Niesprawne pojazdy poruszając się po drogach publicznych mogą przyczynić się do zaistnienia zdarzeń drogowych  i stwarzać realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Mając na uwadze porę roku jaką jest jesień, a tym samym zmieniające się warunki atmosferyczne m.in. szybko zapadający zmierzch oraz częste opady deszczu, zasadnym jest w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzenie działań kontrolnych ukierunkowanych na sprawdzenie stanu technicznego pojazdów.

Świętokrzyscy policjanci będą zwracać uwagę podczas kontroli na stan techniczny pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem stanu ogumienia, sprawności oświetlenia, układu wydechowego oraz wyposażenia wymaganego przepisami.

Polecamy również