W naszym mieście stawiamy na ekologię

ekologi gala czolo

Dzisiaj w sali Kina „Etiuda” odbyło się podsumowanie kampanii ekologicznych organizowanych na terenie miasta w mijającym roku. Były nagrody i podziękowania.

-Dzisiaj organizujemy święto dla wszystkich, którym problem ekologii nie jest obojętny – mówi Edyta Macias, z Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu – W ciągu roku zorganizowaliśmy trzy duże kampanie ekologiczne, w których wzięły udział placówki oświatowe. Były to kampanie : „Eko Ostrowiec”, „Szukaj zysku z odzysku” oraz „Czyste powietrze” W tych kampaniach wzięło udział ponad 10 tysięcy osób. Pomagały nam spółki miejskie, firma „Remondis” i Straż Miejska.

Podczas dzisiejszej gali można było podziwiać prace wykonane z surowców wtórnych. Obecny na gali prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński serdecznie podziękował nauczycielom, uczniom, rodzicom, dziadkom oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w akcje promujące ekologię.

– Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego doskonale zdają sobie sprawę z tego jak ważna jest ekologia – mówi prezydent Jarosław Górczyński. – Niezwykle ważne jest także uświadomienie młodemu pokoleniu troskę o środowisko naturalne. Takie działania temu służą.

Podobne kampanie będą organizowane także w przyszłym roku.DSC04251ekologia galaeko1DSC04273DSC04271DSC04311DSC04274DSC04267DSC04275DSC04253DSC04259DSC04264DSC04266DSC04269DSC04276DSC04277DSC04278DSC04279DSC04280DSC04281DSC04282DSC04283DSC04284DSC04285DSC04286DSC04287DSC04288DSC04289DSC04291DSC04292DSC04293DSC04294DSC04295DSC04296DSC04297DSC04300DSC04301DSC04302DSC04303DSC04304DSC04305DSC04306DSC04307DSC04310DSC04244DSC04245DSC04246DSC04250DSC04255DSC04312eko2DSC04260DSC04261DSC04268DSC04313DSC04258DSC04314DSC04262DSC04298eko3

Wyniki:

W dniu 14 grudnia w sali kinowej Kina Etiuda odbyło się podsumowanie konkursów zrealizowanych w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie edukacji ekologicznej. W 2017 r. były to trzy kampanie:

 • EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2017.

 • Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XIV.

 • Czyste powietrze” – kampania edukacyjno – informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zadania zostały dofinansowane ze środków budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Uroczysta Gala była również okazją do podziękowania spółkom i jednostkom gminnym, które aktywnie włączyły się w działania z zakresu edukacji ekologicznej inicjowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Podziękowania popłynęły do:

 • Prezesa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z o.o. Pana Marka Nowaka oraz pracowników, którzy w okresie V – X 2017 r. przeprowadzili 11 warsztatów edukacyjnych na składowisku odpadów „Janik” dla około 400 uczniów ostrowieckich szkół podstawowych. ZUO JANIK również mocno zaangażował się w organizację Happeningu „Ostrowiec Świętokrzyski – Miasto z Klimatem”.

 • Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Pana Marka Cichosza oraz pracowników, którzy zaangażowali się w przygotowanie oraz realizację Happeningu ekologicznego na rynku Miasta
  w dniu 19 maja. Dziękujemy również za pomoc przy organizacji spektakli ekologicznych „Kosmolenie ratują Ziemię” oraz dzisiejszej Gali.

 • Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Pani Agnieszki Rogalińskiej oraz pracowników Agencji; Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Pana Zdzisława Foremniaka oraz pracowników spółki; Komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Pana Andrzeja Kaniewskiego oraz strażników miejskich, którzy zabezpieczali imprezę; Dyrektora Zakładu Usług Miejskich Pana Łukasza Dybca oraz pracowników ZUM-u, którzy posprzątali rynek po happeningu;

 • dla Dyrektora Remondis Sp. z.o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyski, Pana Huberta Januszewskiego oraz pracowników spółki

za współpracę oraz wkład i zaangażowanie się w przygotowanie oraz realizację Happeningu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasto z klimatem”.

Kolejne podziękowania popłynęły dla ostrowieckich placówek oświatowych za budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta i aktywny udział w działaniach z zakresu edukacji ekologicznej na terenie naszej gminy w 2017 r. oraz członków Komisji Konkursowych za pracę w komisjach w ramach zadań z zakresu edukacji ekologicznej w 2017 r.:

 • Pani Renaty Mikołajczak – Dyrektor ds. technicznych, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
  w Ostrowcu Świętokrzyskim;

 • Pana Grzegorza Cędzikowskiego – kierownika działu handlowego, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim;

 • Pana Marka Nowaka – Prezes Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów „Janik” Sp. z o.o.

 • Pana Artura Bartkiewicza – Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Pana Zbigniewa Bienia – Prezesa Zakładu Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Pracowników Biura Prezydenta – Pani Agnieszka Batóg, Pani Anna Woś,

 • Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Pan Krzysztof Kowalski

 • Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej – Pan Piotr Mazik,

 • Pracowników Wydziału Infrastruktury Komunalnej.

„Programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach podstawowych przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XVI


W ramach programu przeprowadzono Konkurs „EKO-grupa”

Konkurs realizowany był w placówkach oświatowych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski (przedszkola, szkoły podstawowe) od marca do października. Przedmiotem konkursu było przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
i selektywnej zbiórki odpadów przez 4 osobową „EKO-grupę” na terenie swojej szkoły bądź przedszkola i osiedla mieszkaniowego.

Celem konkursu była aktywna edukacja ekologiczna społeczności lokalnej, podejmowanie praktycznych działań na rzecz ochrony  środowiska w ich otoczeniu, kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego poprzez różne formy zaangażowania dzieci, nauczycieli, rodziców w działania teoretyczne i praktyczne związane z gospodarką odpadami i ochrona środowiska.

W konkursie wzięło udział 15 EKO-grup z 8 przedszkoli i 7 szkół podstawowych.

Komisja konkursowa przy ocenie prac EKO-grup brała pod uwagę ilość i różnorodność zastosowanych metod informacyjno – edukacyjnych, liczbę odbiorców akcji edukacyjnej, treść merytoryczna akcji edukacyjnej, stopień zaangażowania się w działania edukacyjno-informacyjne, przeprowadzenie zbiórki makulatury na terenie palcówki oświatowej (łącznie w placówkach oświatowych w ramach konkursu zebrano 23 200 kg makulatury).

W akcjach i działaniach edukacyjnych w ramach konkursu wzięło udział ponad cztery tysiące uczniów i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA I ROZDANIE NAGRÓD

Lp.

Skład EKO-grupy

Imię i nazwisko nauczyciela/rodzica

Nazwa placówki oświatowej

Liczba punktów

Zajęte miejsce

Rodzaj przyznanych nagród

1.

Jolanta Żak – nauczyciel

Przedszkole Publiczne nr 7

143

1

Tablet Huawei MediaPad T3 10 16GB WiFi

Anna Kuligowska – nauczyciel

Marzanna Mazur – nauczyciel

Milena Soboń – nauczyciel

2.

Bożena Czemierys – nauczyciel

Przedszkole Publiczne nr 19

132

2

Tablet Huawei MediaPad T3 10 16GB WiFi

Justyna Maj – nauczyciel

Katarzyna Pawlik – nauczyciel

Aneta Stachurska – nauczyciel

3.

Marzena Kowalska – nauczyciel

Przedszkole Publiczne nr 21

131

3

Tablet Huawei MediaPad T3 10 16GB WiFi

Małgorzata Walczyk – rodzic

Urszula Wojna – nauczyciel

Anna Siewierska – nauczyciel

4.

Marzena Górska – nauczyciel

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

120

4

Mini wieża Philips

MCM2350/12

Ewa Ambroż – nauczyciel

Katarzyna Chełminiak – rodzic

Joanna Perczak – rodzic

5.

Mariola Skwirowska – nauczyciel

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

116

5

Mini wieża Philips

MCM2350/12

Katarzyna Zając – nauczyciel

Magdalena Skręt – nauczyciel

Katarzyna Zięba – nauczyciel

6.

Mariola Krawczyk – nauczyciel

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

112

6

Mini wieża Philips

MCM2350/12

Ewa Pocheć – nauczyciel

Agnieszka Kandyba – rodzic

Jolanta Ścibisz-Glibowska – rodzic

7.

Grażyna Gaweł – nauczyciel

Przedszkole Publiczne nr 12

111

7

Aparat fotograficzny

Nikon Coolpix A10 + etui

Anna Miszczuk – nauczyciel

Barbara Grotek – nauczyciel

Marlena Szlendak – rodzic

8.

Beata Pasierbska – nauczyciel

Przedszkole Publiczne nr 16

106

8

Aparat fotograficzny

Nikon Coolpix A10 + etui

Iwona Wiewióra – nauczyciel

Joanna Bojek – nauczyciel

Anna Sykutowska – rodzic

9.

Małgorzata Molenda – nauczyciel

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

104

9

Aparat fotograficzny

Nikon Coolpix A10 + etui

Janusz Kozłowski – nauczyciel

Jolanta Religa – nauczyciel

Agnieszka Sołtys – nauczyciel

10.

Eliza Różycka – nauczyciel

ZSP nr 2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14

103

10

Aparat fotograficzny

Nikon Coolpix A10 + etui

Grażyna Pastuszka – nauczyciel

Jolanta Wielgus – nauczyciel

Jolanta Niedziela – nauczyciel

11.

Aneta Gawlak – nauczyciel

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dwunastka”

102

11

Aparat fotograficzny

Nikon Coolpix A10 + etui

Katarzyna Kaniewska – rodzic

Dominika Cębrowska – nauczyciel

Marta Hadyna – rodzic

12.

Anna Skiba – nauczyciel

Przedszkole Publiczne nr 5

91

12

Aparat fotograficzny

Nikon Coolpix A10 + etui

Milena Makuch – nauczyciel

Barbara Antoniewska – rodzic

Ewelina Siódmak – rodzic

13.

Aleksandra Zawadzka – nauczyciel

Przedszkole Publiczne nr 11

91

12

Aparat fotograficzny

Nikon Coolpix A10 + etui

Marta Mucha – rodzic

Anna Wąsik-Ciecieląg – rodzic

Paula Rządkowska – nauczyciel

14.

Renata Słowińska – nauczyciel

Szkoła Podstawowa w Częstocicach

89

13

Aparat fotograficzny

Nikon Coolpix A10 + etui

Marta Pająk – nauczyciel

Maria Wisowska – nauczyciel

Agata Ozdoba – nauczyciel

15.

Dorota Wróbel – nauczyciel

Przedszkole Publiczne nr 15

82

14

Aparat fotograficzny

Nikon Coolpix A10 + etui

Wioletta Piątkowska – rodzic

Beata Jaworska – nauczyciel

Barbara Gałązkiewicz – nauczyciel

Kampania EKO OSTROWIEC

Kampania edukacyjno-informacyjna EKO OSTRWOIEC jest kontynuacją działań podejmowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w latach 2013 – 2016, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej w działaniu na rzecz poprawy stanu gospodarki odpadami w naszym mieście, upowszechnienie zasad zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania
z odpadami komunalnymi.

Kampania EKO OSTROWIEC w bieżącym roku była wyjątkowo rozbudowana i objęła swoim zasięgiem ponad 4000 osób. Główne działania:

 1. WARSZTATY EDUKACYJNE DLA DZIECI Z PUBLKICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 11 edycji warsztatów edukacyjnych dla około 400 dzieci uczących się w ostrowieckich szkołach podstawowych. Warsztaty były prowadzone w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”
  Sp. z o. o. Dzieci miały możliwość zobaczyć na własne oczy jak funkcjonuje składowisko odpadów oraz uświadomiły sobie jaką drogę pokonują odpady.

 2. SPEKTAKLE TEATRALNE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ pn. „KOSMOLENIE RATUJĄ ZIEMIĘ”
  – spektakle przedstawione przez profesjonalną grupę teatralną „KULTURESKA”, poruszały tematykę segregacji odpadów. W przedstawieniach wzięło udział około 1800 (tysiąca ośmiuset) dzieci przedszkolnych i klas I – III szkół podstawowych.

 3. HAPPENING „OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MIASTO Z KLIMATEM” – odbył się na RYNKU MIASTA w dniu 19 maja 2017 r. Była to duża, plenerowa impreza, zorganizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Pana Jarosława Górczyńskiego.
  W ramach Happeningu zorganizowano:

 • ogólnomiejską akcję zbiórki makulatury „420 drzew na 420 (czterysta dwudziestolecie – lecie Miasta”). Mieszkańcy którzy oddali minimum 10 kg makulatury otrzymali sadzonki drzew lub roślin ozdobnych.

 • Stoiska informacyjno – edukacyjne przygotowane m.in. przez Klub Gaja, spółki i jednostki gminne, gminne placówki oświatowe, Urząd Miasta oraz Firmę REMONDIS.

 • Konkurs na najlepsze stoisko edukacyjno – promocyjne dla publicznych szkół i przedszkoli z terenu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Na zaproszenie odpowiedziało 14 placówek oświatowych, które przygotowały swoje stoiska.

 • Konkurs „Przestrzenna budowla z surowców wtórnych” dla klas ze szkół podstawowych
  z terenu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zadaniem każdej ze zgłoszonych klas był montaż budowli przestrzennej z przygotowanych wcześniej surowców wtórnych na Rynku Miasta, (minimalne wymiary budowli 2 m wysokości x 3 m szerokości x 3 m długości).

Budowle były wspaniałe, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem nakładu pracy, zaangażowania dzieci, rodziców, nauczycieli i dyrektorów poszczególnych placówek.

Nagrody:

I miejsce – PSP 7 za budowlę „Średniowieczny zamek z fosą” (Klasa IV B)

II miejsce – PSP 5 za budowlę „Niezwykłe miasto w niezwykłej Krainie” (Klasa IV A)

jednodniowa wycieczka edukacyjna do Łodzi. W programie wycieczki – wizyta w ogrodzie zoologicznym i seans w planetarium EC1.

Pozostałe klasy, które wzięły udział w konkursie pojechały na wycieczkę do Centrum Leonarda Da Vinci oraz parku etnograficznego w Tokarni.

KONKURSY EKOLOGICZNE pn. „DRUGIE ŻYCIE PRODUKTU” Konkursy organizowane są od 2014 r., jednakże co roku dzieci zaskakują nas swoją pomysłowością. W 2017 r. przeprowadzono dwa konkursy:

 1. dla dzieci przedszkolnych konkurs na wykonania dzieła sztuki z odzyskanych surowców.

 2. dla uczniów szkół podstawowych klas I – VII – konkurs na wykonanie przedmiotu użytkowego
  z odzyskanych surowców.

Oceniając prace komisja konkursowa brała pod uwagę ciekawość formy, różnorodność zastosowanych odpadów oraz odzwierciedlenie tematyki konkursu. W każdym z konkursów przyznano po trzy nagrody oraz po sześć wyróżnień. W II etapie konkursu wzięło udział 35 uczniów.

Pozostali uczestnicy tj. 59 uczniów otrzyma upominki książkowe. Zaczniemy od konkursu skierowanego do przedszkolaków na wykonanie dzieła sztuki z odzyskanych surowców i od upominków książkowych.

 1. Krzysztof Płatek „Krokodyl” – PP5

 2. Wiktora Krawczyk „Żółw” – PP5

 3. Kacper Pastuszka „Pingwin” – PP5

 4. Adam Gruszka „Król robotów” – PP7

 5. Izabela Mierzyńska „Zamek Roszpunki” – PP7

 6. Aleksandra Kosowska „Wóz strażacki” – PP11

 7. Olaf Klimek „Odpadoczołg” – PP11

 8. Jagoda Borek „Okno marzeń” – PP11

 9. Anna Nowakowska „Pomnik kota Mrukota”- PP12

 10. Mateusz Szlendak „Straszny Potwór” – PP12

 11. Patrycja Łapa „Śpiewający EKO -aniołek” – PP12

 12. Weronika Chojnacka „Lalka” – PP15

 13. Oliwia Chojnacka „Pingwin” – PP15

 14. Oskar Kapusta „Lampka nocna” – PP15

 15. Mikołaj Lipka „Rakieta” – PP 15

 16. Zuzanna Leśniak „Lampion” – PP16

 17. Filip Styczeń „Samochód – policja”- PP16

 18. Borys Matysiak „Ekoludek” – PP16

 19. Fabian Głowacki „Lampa” – PP19

 20. Zuzanna Budzeń „Zwierzęta Bieguna Polarnego”- PP19

 21. Alan Boleń „Zestaw do kawy” – PP 19

 22. Miłosz Pastuszka „Róża” – PP21

 23. Bartłomiej Karczewski „Fotel” – PP21

 24. Laura Zając „Lampka nocna” – PP 21

6 wyróżnień – dla każdego słuchawki bezprzewodowe Philips:

 1. Julia Długowolska „Pszczółka Maja” – PP 16

 2. Łucja Leśniewska „Karuzela” – PP 21

 3. Mateusz Stachula „Robot Sigma” – PP 7

 4. Wiktor Chlewicki „Układ słoneczny” – PP 19

 5. Olaf Sobolewski „Paw” – PP 5

 6. Antonina Wosik „Gęsiareczka” – PP 12

Zwycięzcy:

 1. Dawid Kopania „Stadion sportowy KSZO” – PP 15 – III miejsce – aparat fotograficzny Niconcoolpix

 2. Blanka Susfał „Radosny motyl” – PP 11 – II miejsce – miniwieża Philips

 3. Nikola Młynarczyk „Eko – Dama z pieskiem” – PP 7 – I miejsce – tablet Huawei 10 cali

Drugi z konkursów to konkurs skierowany do uczniów klas I – VII szkół podstawowych na wykonanie przedmiotu użytkowego z odzyskanych surowców.

Upominki książkowe:

 1. Amelia Borcuch „Karuzela” – PSP 1

 2. Jakub Kiełbasa „Bujaczek” – PSP 1

 3. Franciszek Długosz „Zamek rycerski” – PSP3

 4. Zofia Rozszczypała „Samochód przyszłości” – PSP3

 5. Maciej Lisowski „Osłonka ala szczurek” – PSP3

 6. Kacper Frączek „Pudełko na drobiazgi” – PSP4

 7. Julia Tłuczkiewicz „Zabawka – perkusja” – PSP4

 8. Marek Majcher „Organizer” – PSP4

 9. Oliwia Bochenek „Lampka z pojemników po jajkach” – PSP4

 10. Patryk Mikos „Odkurzacz” – PSP 5

 11. Izabela Kapsa „Kosz na śmieci” – PSP 5

 12. Oliwia Pietrzyk „Ekspres do kawy”– PSP5

 13. Mikołaj Polak „Lampa z kubków colgate”– PSP5

 14. Aleksandra Krawiec „Osłonka na doniczkę z podstawką”– PSP7

 15. Joanna Partyka „Mini stoliczek”– PSP7

 16. Oskar Kosiela „Lampa – ananas” – PSP7

 17. Sandra Stępień „Łóżeczko z lalką” – PSP9

 18. Grzegorz Lipa „Hustawka” – PSP9

 19. Lena Bielecka „Świecznik” – PSP 14

 20. Wiktoria Śmigielska „Komplet biżuterii” – PSP14

 21. Maja Krajewska „EKO PLECAK”– PSP14

 22. Bartosz Chmielnicki „Lampka nocna” – Zespół Edukacyjny „Dwunastka”

 23. Anna Filipczak „Panelowy podajnik karmy” – Zespół Edukacyjny „Dwunastka”

 24. Wiktoria Słodzińska „Drapak dla zwierzaka”– Zespół Edukacyjny „Dwunastka”

 25. Magdalena Aniołek „Torebka damulki” – Zespół Edukacyjny „Dwunastka”

 26. Michał Dunal „Ptasi prezent – karmnik dla ptaków” – Zespół Edukacyjno – Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys

 27. Natalia Dybiec „Laptop” – Zespół Edukacyjno – Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys

 28. Martyna Gębusia „Kuchenka” – Zespół Edukacyjno – Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys

 29. Julia Kurzyńska „EKO – PUFA” – Szkoła Podstawowa w Częstocicach

 30. Jakub Wojciechowski „Owocowy błysk” – Szkoła Podstawowa w Częstocicach

 31. Ewa Kotarba „Lampka – różowy blask” – Szkoła Podstawowa w Częstocicach

 32. Adam Miś „Kosmetyczka – ciężarówka” – Katolicki Zespół Edukacyjny

 33. Patrycja Kwapisz „Posłanie dla zwierzaka” – Katolicki Zespół Edukacyjny

 34. Miłosz Rdzanek Zestaw stolikowy (Patera na owoce i pojemnik na przybory szkolne” – Katolicki Zespół Edukacyjny

 35. Amelia Strużyna „Świnka – skarbonka” – Katolicki Zespół Edukacyjny

6 wyróżnień – dla każdego słuchawki bezprzewodowe Philips:

 1. Bartosz Borcuch „Lampa z kaset” – PSP 1

 2. Mateusz Kotarba „Koparka małego lekarza” – Szkoła Podstawowa w Częstocicach

 3. Emilia Połowniak „Przybornik” – PSP 1

 4. Wiktoria Wielguszewska „Zestaw wypoczynkowy stołek z trampoliną i stolik ze schowkiem” – PSP9

 5. Julia Mazur „Torebka młodzieżowa” – PSP 7

 6. Bartłomiej Perczak „Lustro” – PSP 9

Zwycięzcy:

 1. Zuzanna Kargul „Domek marzeń” – PSP 14 – III miejsce – aparat fotograficzny Niconcoolpix

 2. Oliwia Jaźwiec „Eko – Kuchnia” – PSP 3 – II miejsce – miniwieża Philips

 3. Maksymilian Podgórski „Zegar” –- Zespół Edukacyjno – Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys – I miejsce – tablet Huawei 10 cali

Konkurs na najlepsze stoisko edukacyjno – promocyjne dla publicznych szkół i przedszkoli z terenu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W konkursie wzięło udział 14 placówek oświatowych.

Przy ocenie stoisk komisja konkursowa brała pod uwagę:

 • aranżację i oryginalność wystroju stoiska – max. 10 pkt.;

 • dobór i zawartości merytoryczną form edukacyjnych – max. 5 pkt.;

 • ilość i różnorodność zastosowanych form edukacyjnych – max. 5 pkt.;

 • liczba osób zaangażowanych w aranżację stoiska i aktywną edukację ekologiczną na stoisku – max. 5 pkt.

Wszystkie stoiska prezentowały bardzo wysoki poziom, zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym. Komisja konkursowa miała duży problem z wyłonienie zwycięzców.

W pierwszej kolejności wręczymy upominki za udział w konkursie, zapraszamy:

 • PSP nr 1 Urządzenie wielofunkcyjne

 • PSP nr 3 Urządzenie wielofunkcyjne

 • PP nr 5 – Urządzenie wielofunkcyjne

 • PP nr 7 – Urządzenie wielofunkcyjne

 • PP nr 11 Urządzenie wielofunkcyjne

 • PP nr 15 Urządzenie wielofunkcyjne

 • PP nr 16 Urządzenie wielofunkcyjne

 • PP nr 21 Urządzenie wielofunkcyjne

Drodzy Państwo, teraz przejdziemy do wręczenia wyróżnień za najlepsze stoiska:

III wyróżnienie PSP nr 4 Laptop Lenovo

II wyróżnienie PSP nr 7 Laptop Lenoro

I wyróżnienie PSP nr 5 Laptop Lenoro

Zwycięzcy:

III miejsce – PP nr 19 – projektor multimedialny + ekran 177 cm/177 cm

II miejsce – PP nr 12 – telewizor samsung 55 cali + kino domowe

I miejsce PSP nr 9 – zestaw multimedialny (tablica multimedialna 86 cali + projektor)

Główne elementy zadania „Czyste powietrze” kampania edukacyjno – informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim to:

 1. Konkurs EKODRUŻYNY. Zadaniem EKODRUŻYN było przeprowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza, udział w warsztatach edukacyjnych, koordynacja działań warsztatowych na stoisku edukacyjno – informacyjnym przygotowanym w ramach projektu „Czyste powietrze” podczas Dni Ostrowca 2017.

 2. Wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla EKODRUŻYN w Centrum Edukacji Obywatelskiej
  w Warszawie.

Prezentacje EKODRUŻYN przed komisją konkursową odbyły się 15 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Komisja Konkursowa przy ocenie działań EKODRUŻYN brała pod uwagę ilość i różnorodność zastosowanych metod informacyjno – edukacyjnych, liczbę odbiorców mini kampanii, treść merytoryczną mini kampanii, stopień zaangażowania się w działania edukacyjno-informacyjne realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze” kampania edukacyjno – informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Laureaci

Lp.

Skład EKODRUŻYNY

Imię i nazwisko ucznia/opiekuna

Nazwa placówki oświatowej

Liczba punktów

Zajęte miejsce

Rodzaj przyznanych nagród

Ilość sztuk

1.

Anna Głowacka – nauczyciel

Gimnazjum nr 4

117

I

Smartfon Huawei Y6 2017 (szary)

6

Aleksandra Sławska – uczennica
Kamila Kurian – uczennica
Kewin Soboń – uczeń
Jakub Żak – uczeń
Kinga Krakowiak – uczennica

2.

Barbara Szymańska – nauczyciel

Publiczne Gimnazjum nr 1,

102

II

Smartfon LG K4 DualSim 2017 (czarny)

6

Aleksandra Bugajska – uczennica

Maja Dryja – uczennica

Radosław Gatkowski – uczeń

Gabriela Gutwin – uczennica

Nina Skowron – uczennica

3.

Beata Kiljańska – nauczyciel

Publiczne Gimnazjum nr 3,

99

III

Tablet Huawei MediaPad T3 7.0 16GB WiFi (szary)

6

Kamil Dąbrowski – uczeń

Julia Kwiecień – uczennica

Wiktoria Maj – uczennica

Marika Sierpień – uczennica

Katarzyna Zięba – uczennica

4.

Renata Szlezyngier – nauczyciel

Publiczne Gimnazjum nr 5,

83

IV

Aparat cyfrowy Kodak FZ43 (czarny)

6

Kinga Komisarczyk – uczennica

Weronika Luzak – uczennica

Martyna Podsiadło – uczennica

Maja Sitarska – uczennica

Mateusz Toboła – uczeń

5.

Renata Słowińska – nauczyciel

Gimnazjum w Częstocicach,

80

V

Aparat cyfrowy Kodak FZ43 (czarny)

6

Milena Misiura – uczennica

Julia Bilska – uczennica

Kamila Rutkowska – uczennica

Karol Bąk – uczeń

Adrian Mazur – uczeń

Polecamy również