Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypadające na dzień 1 marca zainaugurowała msza święta w Kolegiacie p.w. Świętego Michała Archanioła koncelebrowana przez ks. prałata Jana Sarwę.

W uroczystości udział wzięły władze samorządowe, powiatowe, organizacje kombatanckie, przedstawiciele Policji Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Po mszy uczestnicy uroczystości w hołdzie żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego złożyli wieńce oraz zapalili znicze pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Armii Krajowej. W imieniu Prezydenta Miasta kwiaty złożyła Wiceprezydent Miasta Marzena Dębniak, Sekretarz Miasta Anna Niedbała oraz Radni Miejscy Włodzimierz Stec i Andrzej Pałka.

Polecamy również