NAJLEPSI W BRONKU

b1

b2 b3 b4 b5 b6W bieżącym roku szkolnym uczniowie LO nr III im. W.Ł Broniewskiego, jak co roku, wzięli udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Składa się ona z dwóch bloków: blok A – Innowacje Techniczne, blok B – Wynalazczość.

W bloku A uczniowie Piotr Gawroński klasa 2d i Paweł Kępiński klasa 3d uzyskali tytuł laureata, zdobywając I miejsce w kraju. Przedstawili oni pracę „Badanie efektywności stosowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim w nawożeniu roślin”. Praca w eliminacjach wojewódzkich i centralnych zajęła I miejsce. Celem jej było wykazanie, że osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim mogą być odpowiednim materiałem wykorzystywanym do nawozu roślin. W ramach pracy wykonano doświadczenie, które wykazało, że jest to możliwe.

Ponadto, finalistami tej olimpiady zostali: Klaudia Żywot i Tomasz Batóg klasa 3d. Praca „Nanoświat, a bezpieczeństwo w czasie pandemii – pomoc dydaktyczna” została wyróżniona w eliminacjach centralnych. Jej tematyka dotyczyła opracowania pomocy dydaktycznej, która będzie łatwo dostępna dla wszystkich podczas epidemii wirusa COVID 19 oraz praktyczna w wykorzystaniu na lekcjach chemii, biologii, techniki, jak również w życiu codziennym.

Warto podkreślić, że w/w uczniowie uzyskali możliwość studiowania na wymarzonych kierunkach medycznych wielu uczelni w Polsce.

W bloku B tej olimpiady do eliminacji centralnych zostali zakwalifikowani uczniowie: Natalia Gajewska klasa 3d, Michał Wiatrowski, Aleksander Andzela klasa 3a. Uzyskali oni tytuł uczestników tej olimpiady. Udział w bloku B polegał na wykazaniu się wiedzą z zakresu prawa własności przemysłowej i wynalazków.

Opiekunami nadzwyczaj uzdolnionej młodzieży byli: p. Barbara Cecot i p. Dorota Kamińska – nauczyciele chemii oraz Dyrektor LO nr III mgr inż. Robert Warda. Oprócz tego uczniowie zostaną uhonorowani na uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród, które odbędzie się w Warszawie dnia 30.06.2021 w Warszawskim Domu Technika NOT.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Polecamy również