Strefy rekreacji na Gutwinie i w parku

giemza

Radny rady miasta Marek Giemza wystąpił z bardzo ciekawą propozycją.

-W 2019 roku Gmina planuje pozyskać dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. ”Otwarte Strefy Rekreacji” . Zgodnie z założeniami może powstać kilka Otwartych Stref Aktywności na terenie miasta- mówi radny Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Marek Giemza.- Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Myślę że dobrym pomysłem byłoby powstanie takich stref na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” oraz w Parku Miejskim. Byłoby to ciekawe uzupełnienie tak licznie odwiedzanych miejsc przez mieszkańców naszego miasta.

Projekt radnego jest poważnie brany pod uwagę i z pewnością zostanie zrealizowany.

Polecamy również