Mania działania

mania dzilania

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski za sprawą koordynatora, jakim jest Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki rozpoczęła realizację Lokalnego Programu Grantowego „Mania Działania”, który ma zaktywizować ostrowiecką młodzież, przyznając proponowaną przez nią inicjatywom kwotę po 1000 zł na działanie.

Dotacje w ramach Programu Grantowego „Mania Działania” będą przyznane na projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne zmierzające do aktywizacji środowiska, zwiększenia możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz rozwoju jej zainteresowań. Cztery projekty z Ostrowca Świętokrzyskiego otrzymają wsparcie w wysokości po 1.000 zł każdy.

– O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się grupy młodzieżowe złożone z minimalnie 4 osób w wieku od 15 do 25 lat, zaś na realizację działania Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przeznaczyła kwotę 10 tysięcy złotych- mówi Małgorzata Stafijowska z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– To swoisty mały Budżet Obywatelski, który uczy młodzież dysponowania publicznymi środkami- uważa Jan Bernard Malinowski, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spaw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, na formularzu wniosków znajdującym się na stronie internetowej www.nieztejbajki.art.pl, a także nieobowiązkowo w formie materiału video o długości max 3 minuty nagranego przez całą grupę młodzieżową za co przyznane będą dodatkowe punkty- wyjaśnia Katarzyna Kozińska z Nie z tej Bajki. Ważnym elementem jest właściwe zaplanowanie budżetu przedsięwzięcia, które winno być zrealizowane w okresie wakacyjnym. Należy w działanie w ciągnąć szerszą grupę młodych ludzi.

– Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej, na formularzu wniosków znajdującym się na stronie internetowej www.nieztejbajki.art.pl, a także nieobowiązkowo w formie materiału video o długości max 3 minuty nagranego przez całą grupę młodzieżową za co przyznane będą dodatkowe punkty- wyjaśnia Katarzyna Kozińska z Nie z tej Bajki. Ważnym elementem jest właściwe zaplanowanie budżetu przedsięwzięcia, które winno być zrealizowane w okresie wakacyjnym. Należy w działanie w ciągnąć szerszą grupę młodych ludzi.

Wypełnione wnioski należy do dnia 12 maja przesłać na adres nieztejbajki@gmail.com Osoby zainteresowane otrzymaniem dodatkowego wsparcia na etapie opracowywania projektu i wypełniania wniosku prosimy o kontakt z Katarzyną Kozińska 535 988 069.

Operatorem regionalnym przedsięwzięcia jest: Centrum Wolontariatu w Kielcach, zaś patronat honorowy objął Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyski go.

Polecamy również