Nasz Cech na obchodach 200- lecia Diecezji Sandomierskiej

katedra1

Dzisiaj odbyło się uroczyste spotkanie środowiska ludzi pracy, rzemieślników i przedsiębiorców w roku jubileuszu 200 lecia Diecezji Sandomierskiej pod przewodnictwem krajowego duszpasterza ludzi pracy arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. W uroczystościach uczestniczyła starszyzna wraz z pocztem sztandarowym ostrowieckiego cechu oraz stowarzyszenie Samorządność i Przedsiębiorczość.

– Były to bardzo podniosłe uroczystości i jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy reprezentować nasze miasto podczas obchodów 200- lecia Diecezji Sandomierskiej – powiedział Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim Marcin Jabłoński.katedra2 katedra3 katedra4 katedra6katedra7 katerdra5 katedra8

Polecamy również