Podróż do krainy praw dziecka

pczoloko

Projekt edukacyjny Podróż do krainy praw dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 7

Prawa dziecka zaliczane są do szerokiej grupy praw człowieka, które przysługują każdemu z nas właśnie dlatego, że jesteśmy ludźmi. Do praw człowieka zaliczamy na przykład prawo do życia, wolności, edukacji i są one powszechne, czyli takie same dla wszystkich, a istnieją niezależnie od woli władzy, są niezbywalne, co znaczy, że nikt nie może ich ludziom odebrać.p1 p2 p3 p8 p9 pczolo

Podobnie jest z prawami dziecka, które przysługują każdemu dziecku bez wyjątku i powinny być respektowane przez każdego dorosłego. Niezwykle trudnym zadaniem jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat własnych praw, uczenie ich, w jaki sposób i gdzie mogą szukać pomocy, gdy owe prawa nie są respektowane. Jak przystało na mistrzów edukacji, w przedszkolu opracowany został ciekawy projekt Podróż do krainy praw dziecka.

Nowatorskie ujęcie zagadnienia polegało na aktywnym przekazaniu dzieciom wiedzy o ich prawach, dlatego oprócz typowych zajęć dydaktycznych z dziećmi obejmujących wszystkie rodzaje ekspresji w tym słowną, plastyczną, muzyczną i ruchową zorganizowano dziecięce laboratorium naukowe, gdzie specjaliści prowadzili z dziećmi warsztaty edukacyjne. Przedszkolaki poznawały swoje prawa: prawo do rodziny, do życia bez przemocy, do zabawy i wypoczynku, do nauki, do ochrony zdrowia, do bezpieczeństwa oraz do imienia, tożsamości i własnego kraju. W każdej pracowni zajęcia z dziećmi prowadzili: pielęgniarka, ratownik medyczny, regionalista, przedstawiciele straży miejskiej, policji i straży pożarnej. Każda grupa wędrowała przez kolejne pracownie spotykając na swej drodze inne prawo. Dociekliwość i naturalna ciekawość dzieci sprawiły, że przedszkolaki w aktywny sposób podróżowały po krainie praw dziecka, przy czym nie tylko zdobywały wiedzę, ale chętnie się nią dzieliły z rówieśnikami. I nie tylko z rówieśnikami. Prawdziwym sprawdzianem wiedzy i jednocześnie ewaluacją projektu były bowiem zajęcia z udziałem rodziców przeprowadzone w każdej grupie. Okazało się, że dzieciaki zdały egzamin na szóstkę. Już wiedzą, jakie mają prawa, co robić, by zadbać o bezpieczeństwo własne i innych, jak pomagać i gdzie szukać pomocy, gdy dzieje się coś złego. Wielkie uznanie i podziękowanie należy się wszystkim, którzy wsparli realizację projektu i w tak atrakcyjny i niekonwencjonalny sposób przekazali przedszkolakom trudną wiedzę o ich prawach.

Najważniejszym dokumentem, który określa prawa dziecka jest Konwencja o prawach dziecka, którą uchwaliło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Została ratyfikowana przez 192 kraje – wszystkie zobowiązały się do przestrzegania i realizowania jej zapisów. Polska ratyfikowała tę konwencję w 1991r. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka są: Konstytucja, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Polecamy również