Akademia Liderów Oświaty w PP nr 5

pp5 czolo

pp5W Przedszkolu Publicznym nr 5 w Ostrowcu Św odbyło się pierwsze warsztatowe spotkanie dyrektorów przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego, inaugurujące cykl wizyt studyjnych w ramach Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się, poświęcone poprawie jakości uczenia się i nauczania skoncentrowanego na rozwijaniu kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Gośćmi gospodarza spotkania, pani Jolanty Jeruzal, były panie Dyrektor z Przedszkola Miejskiego nr 14 i 15 w Starachowicach –mgr Jolanta Marzec i mgr Wanda Niedorozow, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 21 w Ostrowcu Św- mgr Dorota Kosiarz oraz przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i jednocześnie konsultant ALO SUS- mgr Anna Dudek. Zaproszeni goście zwiedzili przedszkole oraz obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu dzieci z grupy V- Krasnali, przygotowany przez panią mgr Annę Skibę. Podczas spotkania panie dyrektorki prezentowały sposoby zarządzania w swoich placówkach, dyskutowały nad efektywnością pracy w zespołach nauczycielskich oraz szukały ciekawych propozycji działań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Praca warsztatowa w niewielkiej grupie umożliwiła twórczą i angażującą wymianę doświadczeń między uczestniczkami spotkania w atmosferze zaufania i otwartego mówienia o napotykanych trudnościach. Panie dyrektorki zgodnie potwierdziły że wzajemne doświadczenia będą stanowiły inspirację do wprowadzania pozytywnych zmian we własnych placówkach.

 

 

 

Polecamy również