ŚWIĘTOKRZYSKI MITYNG NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH – BAŁTÓW 2019

plakat_mityng_os_narciarstwo_alpejskie_bałtów_2019

ŚWIĘTOKRZYSKI MITYNG NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH – BAŁTÓW 2019

plakat_mityng_os_narciarstwo_alpejskie_bałtów_2019 pod Honorowym Patronatem

STAROSTY OSTROWIECKIEGO – MARZENY DĘBNIAK

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Klub Olimpiad Specjalnych „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Stacja Narciarska Szwajcaria Bałtowska

WSPÓŁORGANIZATOR

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie

Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA”

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkoła Narciarska AMIGO-SKI

Bałtowski Kompleks Turystyczny

TERMIN I MIEJSCE

Termin: 28.02.2019

Miejsce zawodów: Szwajcaria Bałtowska

Bałtów 170

27-423 Bałtów

UCZESTNICY:

100 zawodników z klubów Olimpiad Specjalnych z Oddziału Świętokrzyskiego, trenerów, opiekunów, komitet organizacyjny i wolontariuszy

KONKURENCJA:

W trakcie Mityngu rozegrany zostanie slalom gigant.

Slalom gigant składa się z dwóch przejazdów, a wynik końcowy, to łączny czas obu przejazdów.

CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja narciarstwa zjazdowego jako dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 2. Rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie pozytywnych cech osobowości Zawodników Olimpiad Specjalnych.

 3. Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów w klubach.

 4. Rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w województwie świętokrzyskim oraz integracja ze społeczeństwem lokalnym.

  1. PROGRAM ZAWODÓW

 1. 28.02.2019 (czwartek)

09:00 – 09:45 – przyjazd i rejestracja ekip (Bałtowski Zapiecek, od strony wyciągu krzesełkowego)

 1. 09:45 – 10:00 – odprawa trenerów
 2. 10:00 – 10:30 – Ceremonia Otwarcia
 3. 10:30 – 11:00 – trening
 4. 11:00 – 12:00 – preeliminacje
 5. 12:00 – 13:00 – obiad
 6. 13:00 – 14:30 – finały
 7. 14:30 dekoracje i Ceremonia Zakończenia
 8. * program może ulec modyfikacji w zależności od zgłoszeń zawodników i warunków atmosferycznych

WARUNKI i ZAKRES UCZESTNICTWA

Narciarstwo zjazdowe:

W Świętokrzyskim Mityngu Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych mogą brać udział zawodnicy, którzy na co dzień trenują tę dyscyplinę w swoich klubach i w okresie zimowym odbyli minimum 10 godzin treningów. Niedopuszczalne jest, żeby na zawody przyjechali zawodnicy, bez wcześniejszego przygotowania. Trener zgłaszający zawodnika powinien mieć pewność, że nie naraża swojego podopiecznego na niepotrzebne ryzyko np. będzie to jego pierwszy kontakt z nartami w tym sezonie.

W Mityngu mogą startować zawodnicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim.

Zawodnicy muszą w chwili rejestracji posiadać i przedstawić prawidłowo wypełnioną książeczkę sportowo lekarską zawodnika, lub formularz ze zgoda lekarską i opinią psychologiczną o posiadanym stopniu upośledzenia umysłowego. Osoby z Zespołem Downa muszą podporządkować się wymaganiom dotyczącym badania niestabilności w stawie szczytowo obrotowym, aby uczestniczyć w narciarstwie zjazdowym.

W czasie Mityngu w narciarstwie zjazdowym planowana jest rywalizacja zawodników w konkurencji  slalom gigant. 

Zawodnicy będą rywalizowali na dwóch poziomach umiejętności narciarskich:

zaawansowanym (Z),  średnio-zaawansowanym (Ś). 

Formularze zgody rodziców, psychologa i lekarza lub aktualne książeczki sportowe zawodnika OS należy złożyć podczas rejestracji ekipy.

Ich brak dyskwalifikuje zawodnika z udziału w zawodach.

  1. SPRZĘT:

W czasie trwania treningów i zawodów zawodnicy muszą korzystać z własnego, dopasowanego sprzętu buty, narty, kije oraz kask dla narciarzy zjazdowych.

Organizator nie zapewnia kasków ochronnych dla zawodników. Każdy zawodnik na stoku, musi mieć założony kask ochronny zarówno podczas treningu jak i zawodów.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody narciarstwa zjazdowego odbywać się będą w oparciu o kategorie wiekowe:

I) 8-11 lat, II) 12-15 lat, III) 16-21 lat, IV) 22 lata i powyżej

O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy sprawnościowe zgodnie z przepisami Special Olympics.
W przypadku małej liczby zgłoszeń, w niektórych konkurencjach może dojść do przełamywania kryterium płci, wieku w celu wyrównania poziomu sprawnościowego grup startowych /zgodnie
z regulaminem Special Olympics Inc./.

Komisja specjalistów”, która będzie reprezentować Organizatora dokona oceny poziomu umiejętności poszczególnych zawodników.

W czasie oceny poziomu umiejętności komisja ekspertów ma prawo nie dopuścić do startu zawodników jeżeli:

 • nie będą oni mogli sprostać wymaganiom konkurencji w czasie treningu obserwowanego
  i preeliminacji,

 • ich umiejętności techniczne nie będą wystarczające do bezpiecznego udziału w grupach
  o najniższych możliwościach,

 • stan techniczny sprzętu powoduje zagrożenie dla zdrowia startującego i innych uczestników zawodów.

W preeliminacjach zawodnik wykona pojedynczy przejazd na czas. O zakwalifikowaniu do finałowych grup sprawnościowych będzie decydował uzyskany czas z preeliminacji. W przypadku upadku zawodnika w czasie przejazdu zawodnik ten będzie mógł ponownie przejechać trasę slalomu. Będzie stosowany pomiar elektroniczny lub ręczny czasu przejazdu.

Zawodnik w czasie preeliminacji musi zaprezentować w pełni swoje umiejętności. W przypadku stwierdzenia przez Komisję dużych różnic w stylu zaprezentowanym w czasie preeliminacji,
a przejazdami finałowymi, może dojść do dyskwalifikacji zawodnika.

O uzyskanym miejscu w finale, zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych, decydują następujące zasady i przepisy:

 • slalom gigant składa się z dwóch przejazdów, a wynik końcowy, to łączny czas obu przejazdów.

Konieczne jest, aby w każdej ekipie, co najmniej 1 trener jeździł na nartach.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Organizatorzy zapewniają bezpłatne uczestnictwo tzn. wyżywienie zgodnie z ustalonym
i przekazanym limitem jak również ubezpieczenie na czas trwania zawodów.

Ekipy we własnym zakresie pokrywają koszty transportu do i z Bałtowa w tym transport sprzętu.

NAGRODY

Zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics, za udział w zawodach,
w każdej konkurencji będą wręczane medale /za miejsca 1-3/, wstążki za miejsca /4-8/ lub plakietki uczestnictwa /dla zawodników, którzy nie ukończyli konkurencji lub zostali zdyskwalifikowani/.

Pozostałe sprawy organizacyjne nie ujęte w regulaminie lub budzące wątpliwości można uzgadniać bezpośrednio z organizatorami imprezy:

KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH „SZANSA” Ostrowiec Świętokrzyski

Remigiusz Woźniak 668 36 25 05

e-mail: remigiuszek76@gmail.com

Polecamy również