Wszystkie drogi będą zadbane

sesja 7 marca

DSC07311DSC07314DSC07321DSC07312DSC07315DSC07317DSC07320DSC07325DSC07327Zapowiadane od kilku tygodni przejęcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta stało faktem. Dzisiaj radni Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jednogłośnie zdecydowali o zawarciu porozumienia, dotyczącego utrzymania jezdni, chodników, pasów zieleni i ścieżek rowerowych, a także wykonywania doraźnych remontów. Gmina Ostrowiec, w ramach pomocy finansowej dla powiatu ostrowieckiego, zamierza przeznaczyć na ten cel w 2019 roku – 690 tysięcy złotych.

-W końcu po wielu latach, często zaniedbywane ulice powiatowe i chodniki będą czyste, odśnieżone i bezpieczne- mówi radny Mariusz Łata. – Zastanawiam się jednak czy nie jest to zbyt duży koszt dla miasta.

– To bardzo dobrze, że jeden zarządca będzie odpowiedzialny za stan dróg w mieście – mówi radny Andrzej Pałka.- Trzeba jasno sobie powiedzieć, że drogi powiatowe przez ostanie lata były bardzo zaniedbane.

– Przez ostatnie cztery lata standard dróg gminnych zdecydowanie się poprawił – mówi radny Włodzimierz Sajda. – Mamy profesjonalne firmy, które odpowiadają właśnie za stan dróg i porządek w ich pobliżu. Jest to Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Zakład Usług Miejskich. Jestem pewny, że niebawem także drogi powiatowe zostaną doprowadzone do porządku.

Zapowiadane już wcześniej porozumienie w sprawie dróg pomiędzy miastem, a powiatem doszło do skutku. Miasto przejęło około 40 kilometrów dróg powiatowych znajdujących się w granicach Ostrowca. Są to ważne arterie komunikacyjne. Na utrzymanie dróg powiatowych starostwo przekaże miastu 320 tys. zł. Natomiast Gmina Ostrowiec wyłoży 690 tys. zł.

– Wiele lat zaniedbań dróg powiatowych wygenerowało szereg problemów – mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Obecnie duże kwoty muszą być wyasygnowane, żeby doprowadzić pasy drogowe do właściwego standardu. Przede wszystkim dobre utrzymanie chodników, ich częste zamiatanie, zadbanie o zieleń w pasach drogowych i nowe nasadzenia, właściwa dbałość o kanalizację deszczową, konserwowanie i odpowiednie oznakowanie ścieżek rowerowych. Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby drogi powiatowe nie różniły się od gminnych, które są w bardzo dobrym stanie. Mieszkańców nie interesuje czy droga jest gminna czy powiatowa. Droga ma być bezpieczna i zadbana. Powiat będzie mógł prowadzić inwestycje na swoich drogach i sięgać po środki zewnętrzne na te cele. Oświetlenie dróg powiatowych już zostało przejęte przez miasto. W związku z przejęciem w zarządzanie dróg powiatowych na pewno nie będą zaniedbane drogi gminne. Na ich utrzymanie przeznaczamy od 1, 5 mln do 1,8 mln złotych rocznie. Serdecznie dziękuje pracownikom MPRD oraz ZUM za solidną pracę przy drogach. Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się porządkowanie dróg powiatowych. Warto dbać o skwery, ulice, ronda, bo to także wizytówka naszego miasta.

Wcześniej dochodziło do paradoksalnych sytuacji, że znaki drogowe oznaczające ścieżki rowerowe były zasłaniane. Tak już nie będzie. W dzisiejszej sesji rady miasta uczestniczyła starosta ostrowiecki Marzena Dębniak.

-Dzisiejsze porozumienie i decyzja radnych miejskich to namacalny dowód współpracy pomiędzy Gminą Ostrowiec i Powiatem- mówi starosta ostrowiecki Marzena Dębniak. – Wreszcie będzie jeden standard dróg w mieście. Ja serdecznie dziękuje Panu prezydentowi oraz radnym za podjęcie tej decyzji. Wszyscy widzieli jak przez ostanie lata wyglądały drogi powiatowe. Musieliśmy się za nie wstydzić. Teraz na pewno mieszkańcy odczują poprawę standardu dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta.

 

Polecamy również