EKSPERYMENTY INSPIRUJĄCE DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5

eksperymenrty pp nr5

Uśmiech, zaciekawienie i podziw towarzyszył przedszkolakom podczas eksperymentów , zabaw badawczych, sensorycznych i obserwacji wykonywanych w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Eksperyment inspiracją w aktywnym poznawaniu świata”. Różnorodność metod zabawowych- twórczych z elementami eksperymentowania, doświadczania i obserwacji pozwoliła ujawnić drzemiący w dziecku pokład chęci do odkrywania i rozwijania indywidualnych predyspozycji. Każdy rodzaj aktywności dziecka wywołany działaniami innowacyjnymi poszerzał zakres zainteresowań, wiedzy ogólnej z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, umiejętności technicznych i plastycznych. Dzielenie się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami wpłynęło korzystnie na rozwój mowy, zasób słownictwa i pozyskanie nowych partnerów do zabaw zespołowych.

Głębokich doznań sensorycznych dostarczały masy plastyczne samodzielnie przygotowane przez dzieci. Efekty wizualne wywoływały zachwyt i uśmiech „małego twórcy”. Poczucie sprawstwa podnosiło wartość obrazu własnego „Ja” na tle grupy rówieśniczej. Dzieci
z niecierpliwością oczekiwały kolejnych eksperymentów, zabaw, niespodzianek podczas , których doświadczały świat w sposób wielozmysłowy, podejmując próby formułowania problemu, dokonywania analiz i wyciągania wniosków.

Działania dzieci mogli obserwować rodzice na ekranie w holu przedszkola, fb przedszkola
w formie dokumentacji fotograficznej , filmików i prezentacji multimedialnej.

Echa wyzwalanej aktywności wielorakiej na długo pozostaną w pamięci przedszkolaków
i staną się inspiracją dla nauczycieli w tworzeniu nowych innowacji pedagogicznych, bo:

Kiedy śmieje się dziecko , śmieje się cały świat”

Tekst i foto PP nr 5e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17

Polecamy również