Szkoła marzeń

Takie będą Rzeczypospolite jak jej młodzieży chowanie” (Jan Zamojski).

Debata o stanie oświaty w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski odbyła się dziś d2 d3 d4 d5 d6 d7w Zespole Szkół
i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Św. Na zaproszenie Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego do wspólnej dyskusji przystąpili przedstawiciele jednostek oświatowych z terenu miasta – dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących z oświatą oraz przedstawiciele organu prowadzącego ostrowieckie placówki.

Spotkanie realizowane było w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w województwie świętokrzyskim”, a jego celem było wypracowanie kierunków działalności oświatowej gminy.

Głos w dyskusji zabrali: Ewa Malec (ZNP), Agata Adamek (NSZZ Solidarność), Anna Wasilewska (Komenda Policji), Michała Sitarski (Straż Miejska), dyrektorzy i nauczyciele z ostrowieckich szkół, a odpowiadali oni m.in. na pytania dotyczące warunków pracy i prowadzenia procesu nauczania w naszych szkołach, niezaspokojonych potrzebach szkół, współpracy międzyinstytucjonalnej, doskonaleniu zawodowym nauczycieli, czy autorytecie nauczycieli.

O uczących się szkołach, czyli obecnej potrzebie, mówiła w mini wykładzie dr Ewa Szumilas, adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, która również moderowała dyskusję w panelu dla kadry.

Z zaproszonymi uczniami ostrowieckich szkół metodą metaplanu pracowała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, Marta Dobrowolska – Wesołowska, a celem warsztatów był opis szkoły marzeń.

Wnioski z dzisiejszej debaty zostaną ujęte w przygotowywanym przez organ prowadzący ostrowieckie szkoły Planie rozwoju oświaty Gminy Ostrowiec oraz w Programie Wspomagania Szkół, który przygotowuje PSP nr 5, PP 15 i PP 19.

Polecamy również