Świętokrzyski Mityng w Biegach Przełajowych

biegi_przelajowe_busko_2017_192

biegi sznsaW dniu 26.09.2019 roku na Gutwinie odbędzie się Świętokrzyski Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych – Ostrowiec Świętokrzyski pod Honorowym Patronatem Starosty Ostrowieckiego Pani Marzeny Dębniak oraz Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Pana Jarosława Górczyńskiego.

Na kolejne zawody, które organizuje Klub Olimpiad Specjalnych „SZANSA” przyjedzie 80 zawodników z 19 Klubów z Województwa Świętokrzyskiego.

  1. PROGRAM ZAWODÓW

26 września 2019r. (czwartek)

08.30 – 09.00 – Przyjazd i rejestracja ekip

09.00 – 09.15 – Odprawa trenerów

09.30 – 11.00 – Preeliminacje

11.00 – 11.30 – Ceremonia Otwarcia

12.00 – 16.00 – Biegi finałowe i Ceremonie Dekoracji

16.00 – 16.30 – Ceremonia Zakończenia Mityngu

od 16.30- Wyjazd ekip

* Dekoracje zawodników odbywać się będą pomiędzy startami kolejnych grup

** Program zawodów może zostać nieznacznie zmieniony

CEL ORGANIZACJI IMPREZY:

  1. Propagowanie biegów przełajowych jako jednej z form rehabilitacji osób
    z niepełnosprawnością intelektualną

  2. Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych na terenie powiatu ostrowieckiego
    i województwa świętokrzyskiego

  3. Podsumowanie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych uzyskanych w czasie całorocznego cyklu treningów w klubach

  4. Krzewienie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym

  5. Stworzenie warunków do rywalizacji i sprawdzenia poziomu możliwości zawodników Olimpiad Specjalnych z regionu świętokrzyskiego

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA

– bieg nabiegi_przelajowe_busko_2017_180 400m, 800m, 1600m, 2400m

Fot. Archiwum

Polecamy również