Spotkanie profilaktyczne w PSP nr 10

spotkanie profilaktyczne

Policjanci z ostrowieckiej komendy st.asp. Maja Ćwik i st.sztab. Marcin Bis odwiedzili dzisiaj uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeniami płynącymi z sieci.

Dzisiejsze spotkanie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim miało na celu uświadomienie dzieciom klas I- III jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w sieci. Policjanci omówili kwestię „cyberprzemocy” i „stalkingu”, wskazali również negatywne zachowania świadczące o ich zaistnieniu oraz podali przykłady przejawów przemocy rówieśniczej w sieci. Uczestnicy dowiedzieli się również, w jaki sposób mogą się bronić przed negatywnymi zjawiskami w internecie, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy oraz o odpowiedzialności prawnej za takie negatywne postępowanie.

Polecamy również