,,MATEMATYKA JEST KRÓLOWĄ NAUK” WIEDZĄ TO PRZEDSZKOLAKI Z SIÓDEMKI

mczolook

Przez lata słyszymy różne opinie na temat tej wyjątkowej nauki. Jedni mówią, że ,,Matematyka jest królową wszystkich nauk” inni nazywają ją ,,koszmarem” i niestety tych drugich jest więcej. Jak temu zapobiec by faktycznie w przyszłości nie stała się ,,kulą u nogi”? Nie sposób zaprzeczyć, że matematyka towarzyszy nam na każdym kroku. Wyjście do pracy, przedszkola wiąże się z określoną porą, godziną. Odczytanie przepisu kulinarnego i dobór składników w odpowiednich proporcjach czy wykonanie prostych obliczeń przy zakupie materiałów do remontu domu to tylko kropla w morzu sytuacji, w których korzystamy z matematyki.mczolo m1 krolowa nauk m2 m3 m5 m6 m7 m8 m9 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 m22 m23 m24 m25

Dzieci nie tylko mają potrzebę dokonywania porównań, przeliczania ale są gotowe do dostrzegania zależności. Proste sytuacje takie jak kłótnia o niesprawiedliwy podział klocków, tęsknota za mamą i dezorientacja w przebiegu dnia, nieumiejętność odzwierciedlenia prostych szlaczków czy brak cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej – to zaledwie wierzchołek lodowej góry problemów matematycznych jakie stają przed dzieckiem. Matematyka porządkuje ich świat i uczy oczekiwania, powtarzalności pewnych sytuacji, dostrzegania następstw i wyciągania prawidłowych wniosków.

Nasze przedszkole od wielu lat stawia na tę dziedzinę nauki. Organizowaliśmy konkursy, olimpiady matematyczno- polonistyczne dla dzieci 6 letnich, rozwijaliśmy matematyczne myślenie poprzez dodatkowe zajęcie z treści matematycznych w tygodniowym rozkładzie dnia. Wszystko po to, by naszym przedszkolakom rozwinąć chęć do postrzegania świata logicznie, dedukcyjnie.

Miniony tydzień obfitował w każdej z grup wiekowych w ciekawe działania matematyczne. Najmłodsze dzieci rozwijały swoją intuicję geometryczną. Uczyły się rozpoznawać podstawowe kształty: koło, kwadrat, trójkąt. Szukały ich w najbliższym otoczeniu, a potem budowały z podanych figur wskazane konstrukcje, według podanego wzoru. W grupie ,,Motylków” zabawy matematyczne polegały na rozwijaniu myślenia przyczynowo- skutkowego. Maluchy obserwowały co wywoływało zmiany w trakcie wykonywanych doświadczeń, np. mieszania farb. 4 letnie dzieci rozwijały umiejętność dostrzegania cech obiektów i ich klasyfikowania według podanej cechy: koloru, potem wielkości i tworzenie z nich par. Dowiadywały się, że nie wszystko do siebie pasuje.

Starsze dzieci skupiły się na bardziej złożonych zagadnieniach matematycznych. Badały, np. wagę i objętość podczas stworzonych im sytuacji edukacyjnych. Porównywały ,,na oko”, trzymając w rękach i czując ciężar przedmiotu, a potem ważyły wykorzystując różne przyrządy do ważenia ( wagę szalkową, elektroniczną, łazienkową, kuchenną). Uczyły się porównywania pojemności naczyń i intuicyjnej umiejętności wskazywania pojemności płynów. Dysponowały różnymi pojemnikami z miarkami oraz przelewały ten sam płyn do różnych objętościowo naczyń, żeby przekonać się ile go jest.

Kolejna grupa ,,Leśnych duszków” uczyła się mierzyć starymi sposobami: stopą, łokciem, dłonią. Potem dzieci odszukiwały ukryte narzędzia do pomiaru długości: metr krawiecki, linijkę, metrówkę oraz miarę stolarską. Najciekawsze okazało się jednak samo mierzenie różnych przedmiotów w sali: stolików, krzesełek, biurka nauczycielki.

Starszaki utrwalały już zdobytą do tej pory wiedzę i matematyczne umiejętności. Jedna grupa wykorzystała do tego wiatrak matematyczny. Doskonaląc dzięki niemu pojęcie położenia przedmiotów w przestrzeni, utrwalając kształty, kolory. Wykonywały także dodawanie i odejmowanie na liczbach zarówno w pamięci jak i na konkretach. Wykorzystywały umiejętność dostrzegania rytmu do przemieszczania się po szarfach wiatraka. Rywalizowały ze sobą wykorzystując kolorowe wstążki jako pola do gry matematycznej.

Ostatnia grupa starszaków ,,Misie” doskonaliła umiejętność dodawania i odejmowania liczb wykorzystując sylwety morskich zwierząt. Układały formułę matematyczną z wykorzystaniem znaków: większości i mniejszości oraz równości. Zapisywały działania podczas rozwiązywania prostych zadań tekstowych.

Matematyka to podstawa wszechstronnego myślenia i rozumienia, dlatego edukacja matematyczna jest tak ważna od najmłodszych lat. Rozumienie geometrii, rozwijanie orientacji na płaszczyźnie i w przestrzeni, logiczne myślenie, konsekwencja, to umiejętności wyniesione z lekcji matematyki, otwierające te ścieżki w mózgu, które prowadzą dzieci do szerokiej wiedzy, rozwoju i intelektualnych możliwości.

Tekst i foto PP nr 7

Polecamy również