​Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi

MATERIAŁ PARTNERA

.Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi (EAMLW) to

4-dniowe szkolenie, którego celem jest wyposażenie młodych liderów z terenów wiejskich i małych miast w rzetelną wiedzę nt. funkcjonowania Unii Europejskiej i jej działań wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz w narzędzia do wykorzystania tej wiedzy w aktywności społecznej uczestników. Ważny przy tym jest element budowania wspólnoty młodych liderów zarówno podczas szkoleń, jak i po ich zakończeniu oraz – na późniejszym etapie – wspierania ich działań.

-Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi jest pomysłem na otwarcie się na ludzi młodych, którzy interesują się Unią Europejską i są aktywni w swoich społecznościach lokalnych – tłumaczy dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. –Chcielibyśmy im pomóc wejść na scenę społeczną, a w przyszłości może nawet polityczną. Co również ważne, chodzi nam o to, aby ci ludzie, bez względu na swoje poglądy, wiedzieli więcej o Unii Europejskiej. Aby, wyposażeni w nowe kompetencje, byli motorem działań w swoich regionach – podkreśla M. Prawda.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja) zapewniają: ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały promocyjne i szkoleniowe oraz certyfikaty.

Uczestnicy zobowiązują się do pełnego i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Uczestnikami EAMLW w każdej edycji będzie co najmniej 50 osób w wieku 18-30 lat, z zachowaniem parytetu płci oraz uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy powinni zamieszkiwać na terenach wiejskich lub w miastach do 20.000 mieszkańców.

-Chcemy zdynamizować działalność środowiska wiejskiego – dodaje Jan Klemt, prezes Fundacji Kuźnica im. Hugona Kołłątaja. – Dlatego naszym celem jest wsparcie młodych liderów polskiej prowincji, aby w perspektywie kilku lat, przy okazji wyborów samorządowych, czy nawet parlamentarnych, mogli przejąć pałeczkę od starszego pokolenia.

 https://jarubasadam.pl/europejska-akademia-mlodych-liderow-wsi/

MATERIAŁ PARTNERA

Polecamy również