Podsumowanie Adama Jarubasa

jarubas 2

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo
Przedstawiony nam dzisiaj został bardzo ambitny pakiet rozwiązań które mają
Unię Europejską doprowadzić do osiągnięcia celów jakie przyjęliśmy w Prawie
Klimatycznym – czyli przede wszystkim redukcji emisji gazów cieplarnianych o
55% w stosunku do poziomu z roku 1990.
Nie mamy wielkiego wyboru i musimy przebudować gospodarkę UE, po to by
chronić klimat i żeby po kryzysie spowodowanym przez pandemię przywrócić
konkurencyjność naszej gospodarce.

 

Razem z EPP ostrzegaliśmy, że 55% redukcje będą wymagały bardzo dużego
wysiłku i wyrzeczeń, i widać to po przedstawionych propozycjach legislacyjnych.
Powiem wprost: jest wiele czynników ekonomicznych i społecznych, które mogą
doprowadzić do wykolejenia tego projektu. Począwszy od potencjalnych
podwyżek cen spowodowanych ETSem w budownictwie i transporcie, a
skończywszy na braku materiałów budowlanych i wykwalifikowanych instalatorów
którzy będą konieczni by sprostać wymogom renovation wave.
Zgadzam się z panem przewodniczącym Timmermannsrm, że jeszcze nie jest za
późno i że możemy zbudować niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę, ale, też
Zgadzam się że będzie to bardzo trudne. I dlatego kluczowe jest, żebyśmy przyjęli
takie rozwiązania, które osłonią naszych obywateli. Konieczne są fundusze
wsparcia na odpowiednio wysokim poziomie oraz mechanizmy które udrożnią
naszą gospodarkę w kluczowych dla Zielonego Ładu obszarach.
Alternatywą jest rezygnacja z niektórych ambicji. Tylko w ten sposób możemy
osiągnąć sukces.

logo jarubas

Polecamy również