Znicze pamięci

1

Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, członek zarządu Agnieszka Rogalińska i przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, odwiedzili groby osób związanych z samorządem, a także miejsca pamięci powiatu ostrowieckiego. Samorządowcy na nagrobnych płytach zapalili znicze oraz ozdobili  je tradycyjnymi chryzantemami.

Znicze pamięci zapłon2 3 4 5 6 7ęły m.in. na mogiłach cmentarza w Ćmielowie,  poległych partyzantów w Woli Grójeckiej i na mogiłach poległych w Powstaniu Styczniowym w Czarnej Glinie, na obelisku poświęconym żołnierzom Armii Krajowej w Jeleńcu, przy pomniku na ul. Okólnej i ul. Sandomierskiej oraz na indywidualnych nagrobkach znajdujących się na ostrowieckich nekropoliach  – śp. Waldemara Marka Palucha, śp. Robeta Minkiny, śp. Kazimierza Kocowskiego.

Polecamy również