W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 7 WIEMY, JAK WAŻNE SĄ PRAWA DZIECKA

prawa dziecka pp 7

,,Konwencja Praw dziecka” to jeden z najważniejszych dokumentów naszych lat. Gwarantuje ona dziecku równość, niezależność od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., a Polska jest inicjatorem jej uchwalenia.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jeśli mamy jej przestrzegać należy ją znać. My w naszym przedszkolu od wielu lat uczymy dzieci jakie są ich prawa. Miniony tydzień obchodzony był pod hasłem ,, Dziecko swoje prawa ma, dziecko swoje prawa zna”. Wszystkie grupy, w oparciu o literaturę  dowiedziały się czym są prawa, do czego nam potrzebne i jak z nich korzystać. Głównymi hasłami nad którymi skupiły się dzieci, były te o prawie do miłości i rodziny, bezpieczeństwie, możliwości uczenia się, ochrony zdrowia oraz tożsamości narodowej. Przedszkolaki bardzo solidnie przyswoiły tę wiedzę, co można było zauważyć podczas samodzielnego wykonywania transparentów potrzebnych do kolorowego przemarszu przedszkolaków pod hasłem ,,Mamy swoje prawa” przeprowadzonego alejkami osiedla Słoneczne.

W piątek dzieci przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko, aby podkreślić i zaznaczyć swoją obecność wśród dorosłych, często zabieganych i zapracowanych. Naszymi ekspertami w tym dniu byli przedstawiciele różnych zawodów: panie pielęgniarki Elżbieta Majka i Zuzanna Kaczmarczyk, doktor Małgorzata Krysa – Kowal, strażnicy miejscy – Paulina Kędziora, Ireneusz Rozszczypała, ratownik medyczny Beata Barska-Jagiełło, oraz Mariola Krawczyk z Akademii Nauki, którzy przybliżyli dzieciom i pomogli zrozumieć kilka z ich praw.

Po realizacji haseł o prawach dziecka mamy poczucie dobrze spełnionego zadania.

Tekst i foto PP nr 7

Polecamy również