Uczennice LO nr III im. Wł. Broniewskiego stypendystkami Prezesa Rady Ministrów

s1

Wielki sukces odniosły uczennice LO nr III im. Wł. Broniewskiego Katarzyna Wielgus

i Aleksandra Szala -zostały one stypendystkami Prezesa Rady Ministrów. Stypendia otrzymały

za wybitne osiągnięcia w nauce.

Katarzyna Wielgus jest obecnie uczennicą klasy 3f o profilu lingwistyczno- psychologiczno-turystycznym. W roku szkolnym 2020/2021 osiągnęła średnią ocen 5,78. Jej pasją jest nauka języków obcych ( j. angielski i j. rosyjski) oraz podróżowanie, z czym wiąże swoją przyszłość. Kasia chętnie bierze udział w wielu wydarzeniach klasowych i szkolnych, akcjach charytatywnych
i wolontariacie.

Aleksandra Szala, obecnie uczennica klasy 3d o profilu biologiczno- chemicznym, w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęła średnią 6,0. Ola szczególnie interesuje się naukami przyrodniczymi,

a w przyszłości chce zostać lekarzem. Dodatkową pasją Oli jest sport- jazda na nartach oraz uczestniczenie w życiu szkoły .

Zarówno Katarzyna Wielgus, jak i Aleksandra Szala są osobami sumiennymi, pracowitymi
i kulturalnymi, lubianymi przez kolegów i nauczycieli. Warto również podkreślić, że obydwie uczennice otrzymały tę wyjątkową nagrodę kolejny rok z rzędu. Ponadto, tylko 13 uczniom
i absolwentom z województwa świętokrzyskiego przyznano to wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy naszym wspaniałym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów!!!

Polecamy również