„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

czok

  Nasze przedszkole realizuje  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa u dzieci,zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.  Za pośrednictwem literatury przekazujemy dzieciom wartości moralne, propagujemy prawa dziecka, kształtujemy postawy patriotyczne, rozwijamy samodzielność, kreatywność i innowacyjność. Poprzez udział w projekcie rozwijamy kompetencje cyfrowe dzieci,  włączamy  w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

 

Projekt będzie realizowany od października do maja 2022r., w 6 modułach zaproponowanych przez organizatorów projektu. Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia, pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

 

W ramach I modułu dzieci  z oddziałów I, II, III i VII wraz z nauczycielkami wybrały grupowe maskotki – misie, które odbywają czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Z powodu sytuacji związanej z pandemią zamiast pluszaków wędrują zalaminowane zdjęcia misiów wraz                             z kartą dzienniczka, na której rodzice wpisują tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę. W przedszkolu pluszaki „zamieszkują” w kącikach czytelniczych.  W każdej grupie zostały nadane im imiona. Misie są obecne na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodników po świecie literatury. Do realizacji czytania w ramach misiowego projektu przedszkolaki będą zapraszać osoby związane z przedszkolem (władze miasta, przedstawicieli różnych zawodów, etc.).

 

Misie wraz z dzienniczkami powędrowały już do pierwszych dzieci. „Żabki” z oddziału VII, najstarsze przedszkolaki uczestniczące w projekcie czytelniczym postanowiły nie tylko udokumentować przeczytaną przez rodziców książkę rysunkiem,ale również opowiadają przeczytane historie.

 

W dniach 15 XI do 19 XI 2021 r. wszystkie grupy zrealizowały III moduł projektu „Opowiem Wam o Polsce”. Dzieci z uwagą wysłuchały skierowanego do nich listu od Małego Misia i legendy o powstaniu państwa polskiego, a następnie wspólnie wykonały grę planszową pt.: „Wielka podróż Lecha”. Do wykonania gry wykorzystały materiały odpadowe, aby w ten sposób zadbać o przyrodę. Wiele radości sprawiły dzieciom rozgrywki z wykorzystaniem wykonanej gry, dzięki którym uczyły się przestrzegania ustalonych zasad, czekania na swoją kolej, a także jak radzić sobie z porażką. Wykonaliśmy także kotyliony na 11 Listopada, chorągiewki, godło Polski oraz zorganizowaliśmy kącik patriotyczny. Na zakończenie modułu dzieci miały możliwość sprawdzić swoją wiedzę o Polsce podczas udziału w misiowym „Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Polsce”, gdzie odpowiadały na pytania Misiowego Wujka.

 

W ramach realizacji projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury cztery najmłodsze grupy: Żabki. Motylki, Biedronki i Skrzaty,  w miesiącu październiku odwiedziły wraz ze swoimi misiami Miejską Bibliotekę Publiczną. Tam czekały na nich przesympatyczne panie oraz miś Aleksander.Dzieci w ciszy i skupieniu wysłuchały, czytanej przez panią bibliotekarkę urzekającej książeczki pt. „Przygody Misia Tulisia”,  tym bardziej, że była to aktywna forma słuchania.Maluszki z ogromnym zaciekawieniem obejrzały również teatrzyk pt. „Niedźwiadek Radek”. Starsze  przedszkolaki kolorowały obrazki z bohaterem bajki, a młodsze wykonały misiowe zakładki. Podczas spotkania dzieci poznały również zawód bibliotekarza oraz dowiedziały się, w jaki sposób mogą wypożyczyć książki. Panie zachęcały dzieci do włączenia się w akcję „Mała Książka Wielki Człowiek” realizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną, która ma na celu rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Na zakończenie wpisały się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem i ciekawością uczestniczyły w spotkaniach. Z pewnością w najbliższym czasie odwiedzą bibliotekę ze swoim rodzicami.

Tekst i foto PP nr71 2 3 4 5 6 czolo

 

 

Polecamy również