DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI W SIÓDEMCE

czolo

Język angielski dla dzieci w przedszkolu to już reguła. Znajomość języków obcych od dawna jest koniecznością, coraz rzadziej więc podważa się zasadność nauczania małych dzieci języków obcych. Rodzice wiedzą, że nauka angielskiego w przedszkolu nie jest nonsensem, modą, wymysłem… Przeprowadzane badania wskazują jednoznacznie, że nauczanie dzieci języków jest możliwe, a nawet pożądane. Co więcej, nauka ta przynosi niesamowite efekty. Istnieje tylko jeden warunek – trzeba pamiętać, że dzieci uczą się zupełnie inaczej niż starsza młodzież i osoby dorosłe. Nasze przedszkole stawia na naukę języka angielskiego. W każdej grupie prowadzony jest język angielski, są dwie grupy dwujęzyczne oraz zorganizowano również zajęcia dodatkowe dla dzieci młodszych     i starszych przejawiających predyspozycje językowe.

Od stycznia 2022r. dzięki projektowi realizowanemu przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Przedszkole Publiczne nr 7, jako jedno z dwóch w powiecie ostrowieckim wraz z Przedszkolem                           w Szewnie będzie realizować pilotażowy program „Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki”. Projekt ten jest elementem   Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”. Nauka języka angielskiego prowadzona będzie metodą CLIL. Jest to metoda innowacyjna, polegająca na uczeniu się słówek i gramatyki „przy okazji”. Nauka będzie powiązana nie tylko z zajęciami dydaktycznymi, które realizowane są zgodnie z podstawą programową, ale język angielski będzie towarzyszył dziecku przez cały czas pracy oddziału.

Nauka języka angielskiego w przedszkolu prowadzona jest przez dwie nauczycielki: Monikę Bukałę i Kingę Skrzyńską. Pracę ich będzie wspomagał metodyk ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz możliwość korzystania z sieci  współpracy i samokształcenia nauczycieli uczestniczących w projekcie. Ponadto nauczycielki będą mogły korzystać z platformy edukacyjnej Baby Beetles Tom and Kerni, otrzymanych materiałów w wersji cyfrowej i drukowanej, scenariuszy interaktywnych, codziennych zabaw i pacynek.

Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu kompetencji językowych dzieci i pozwoli nauczycielkom nawiązać szerszą współpracę z Przedszkolem w Szewnie poprzez organizację konkursów, prezentację piosenek, scenek, wierszy oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami.

Tekst i foto PP nr71 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy również