WARSZTATY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W PP21

2 3 4 5 6W Przedszkolu Publicznym nr 21 w grupie „Słoneczniki” odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez Ratowników Medycznych z czynnym udziałem Rodziców. Ratownicy Medyczni przekazali wiedzę teoretyczną dzieciom i ich Rodzicom. Następnie dzieci mogły zastosować zdobytą wiedzę w praktyce na swoich Rodzicach, m.in. technikę ułożenia osoby nieprzytomnej w bezpiecznej pozycji bocznej ustalonej, która może uratować życie. Dzieci dowiedziały się również na czym polega praca ratownika, utrwaliły najważniejsze numery alarmowe oraz wysłuchały informacji na temat udzielania pierwszej pomocy; w jaki sposób można pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc, czyli jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem.  Dodatkowo zostały poruszone interesujące Rodziców tematy, dotyczące różnych niepokojących sytuacji związanych ze zdrowiem  dzieci. To bardzo ważne, aby dzieci wiedziały, jak zachować się w razie nagłego wypadku oraz potrafiły wezwać pogotowie ratunkowe i inne służby.  Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”. Dzięki takim spotkaniom przedszkolaki nabywają umiejętności praktyczne, które już teraz, a także
w  przyszłości mogą przyczynić się do uratowania komuś życia. Dziękujemy! To była dla nas wszystkich ważna lekcja.

 

 

Polecamy również