Niewielkie remonty też cieszą

Od niedawna mieszkańcy Brzóstowej i okolic w gminie Ćmielów mogą korzystać z nowego, bezpiecznego chodnika przy drodze powiatowej. W ramach zadania wymieniono mocno zniszczoną kostkę brukową na długości 120 m, a także zabezpieczono barierkami na całej długości. Podobne zabezpieczenia utworzono także przy istniejącym tam moście. Wartość prac to około 40 tysięcy z budżetu powiatu.

Być może zadanie nie jest duże, jednak dla mieszkańców bardzo ważne, co potwierdził miejscowy radny gminy, Piotr Małek, podczas roboczego spotkania w gminie Ćmielów, ze starostą Marzeną Dębniak i Mariuszem Pasternakiem, przewodniczącym Rady Powiatu, dziękując za realizację tego projektu.

Nie jest to ogromna inwestycja, lecz bardzo ważna dla mieszkańców – mówił radny Piotr Małek. Przez wiele lat chodnik ten był zaniedbany, nie było zabezpieczenia przy moście, co stwarzało zagrożenie dla pieszych. A jest to droga prowadząca do miejscowej szkoły, a także droga do przystanku autobusowego, która wiedzie przez całą miejscowość. Dlatego ważne jest, aby piesi mogli się bezpiecznie poruszać. Dziękuję pani staroście Marzenie Dębniak oraz przewodniczącemu Mariuszowi Pasternakowi, że udało się ten remont przeprowadzić.

Nie jest to ogromna inwestycja, lecz bardzo ważna dla mieszkańców – mówił radny Piotr Małek. Przez wiele lat chodnik ten był zaniedbany, nie było zabezpieczenia przy moście, co stwarzało zagrożenie dla pieszych. A jest to droga prowadząca do miejscowej szkoły, a także droga do przystanku autobusowego, która wiedzie przez całą miejscowość. Dlatego ważne jest, aby piesi mogli się bezpiecznie poruszać. Dziękuję pani staroście Marzenie Dębniak oraz przewodniczącemu Mariuszowi Pasternakowi, że udało się ten remont przeprowadzić.

Jak potwierdza starosta Marzena Dębniak, takich miejsc na terenie powiatu jest wiele, a przez 5 lat nie da się wszystkiego nadrobić. Bieżące remonty, nakładki rozwiązują problem jedynie na jakiś czas, stąd też zarząd powiatu stara się, aby realizowane zadania były trwałe i służyły mieszkańcom.

Jeszcze do niedawna starostwo w ogóle nie posiadało ewidencji dróg ani mostów, więc trudno planować zadania, jeśli tak naprawdę nie wiadomo, czym powiat zarządza. W tej kadencji wykonaliśmy ewidencję wszystkich dróg powiatowych i mostów, co pozwala na tworzenie projektów, umożliwiających pozyskiwanie dotacji na drogi. Pomimo tych inwestycji, które realizujemy i mam nadzieję, że mieszkańcy widzą te zadania, nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. Kiedy rozpoczynaliśmy kadencję nie zastaliśmy żadnego projektu, który pozwoliłby na aplikowanie po środki. Dziś mamy gotowe projekty, czekające na możliwość dofinansowania – mówi starosta Marzena Dębniak.

Drogi powiatowe wyglądają coraz lepiej. Dzięki utworzeniu bazy służb drogowych i doposażaniu jej w nowy sprzęt bieżące utrzymanie dróg – czyszczenie poboczy, wykaszanie, przycinanie gałęzi, nie stanowi już wielkiego wyzwania. Mieszkańcy może nie pamiętają jak to było kilka lat temu, gdy zarośnięte pobocza w wielu miejscowościach uniemożliwiały bezpieczne przejście pieszym, a kierowcom utrudniały widoczność. Pewnie znajdą się jeszcze takie miejsca, lecz zdecydowanie jest ich uż coraz mniej także w gminie Ćmielów. Tam, dzięki staraniom przewodniczącego Rady Powiatu, Mariusza Pasternaka, dziś można przejechać utwardzonymi drogami w kierunku Czarnej Gliny, czy Śródborza, gdzie jeszcze do niedawna mieszkańcy grzęźli w błocie. Obecnie realizowany przez powiat jest także newralgiczny odcinek w Przeuszynie. Za dwa, trzy tygodnie inwestycja dotycząca budowy ulicy Zamkowej w Ćmielowie uzyska pozwolenie na budowę, co oznacza, że pełna dokumentacja będzie gotowa do aplikowania po środki.

Jak wynika z ewidencji powiat zarządza 350 km dróg oraz 43 mostami. Aktualnie dokumentacja projektowa gotowa jest do realizacji ulicy Warszawskiej w Kunowie, ulicy Żeromskiego z fragmentem ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jeszcze w tym roku zostanie zakończona dokumentacja na drogę Ostrowiec – Kunów przez Janik, odcinek drogi od Śnieżkowic do Kunowa w gminie Waśniów oraz odcinek drogi w Rudzie Kościelnej w gminie Ćmielów. Są to duże planowane inwestycje, służące bezpieczeństwu mieszkańców. Często jednak te mniejsze zadania, ułatwiają życie lokalnej społeczności rozwiązując problemy, które były utrudnieniami przez lata, tak jak chodnik dla pieszych w Brzóstowej.

Polecamy również