Nauczyciele świętowali Dzień Edukacji Narodowej

1 2 cz 4W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyły się powiatowo-miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli, poseł Andrzej Kryj, wicewojewoda, Rafał Nowak, starosta Marzena Dębniak, przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak, członkowie zarządu Powiatu, Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, wiceprezydent miasta, Artur Łakomiec, przewodnicząca Rady Miasta, Irena Renduda-Dudek, wiceprzewodnicząca RM, Marta Woźnicka-Kuzdak, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik, Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Ostrowcu Świętokrzyskim, Robert Filipczak, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Mariusz Łata,  zastępca

naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Antoni Maciejko. Obecne były także przedstawicielki organizacji nauczycielskich, Ewa  Malec, Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Ostrowcu Świętokrzyskim, Agata Adamek, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrowcu Świętokrzyskim, Małgorzata Cholewińska, Przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność-80. 

Nauczyciele ze szkół prowadzonych zarówno przez powiat jak i gminę Ostrowiec Świętokrzyski odebrali z rąk parlamentarzystów i samorządowców odznaczenia, wyróżnienia i nagrody.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została

Bożena Jolanta Gomuła – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

Dorota Marzena Adamska – pracownik administracji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wiesława Grudzień – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim

Edyta Barbara Kopyś – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Marta Urban – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Marcin Zbigniew Wróbel – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Medalem Złotym za Długoletnią S

Monika Katarzyna Bożym – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bożena Cholewińska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Beata Krupińska – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Stefania Siewierska – z-ca dyr. Publicznego Przedszkola nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Danuta Stępień – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ewa Zofia Zakowana– nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Małgorzata Zychnowska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały:

Anetta Dorota Barańska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Emilia Edyta Łupina– nauczyciel Zespołu Szkół  Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Magdalena Sylwia Majewska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Joanna Pietras – nauczyciel Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Agnieszka Przybysławska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Iwona Skalmierska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Marzena Górska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Marcin Jarosław Jasiński – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aneta Agnieszka Kostępska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Tomasz Radosław Radowiecki – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Katarzyna Rola – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Katarzyna Tomaszewska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

Mirosław Bąk – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Agnieszka Małgorzata Bugajska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Cesarska – nauczyciel Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urszula Agnieszka Cędzikowska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim

Grzegorz Ciździel – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Edyta Czarnecka – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Magdalena Drabina – nauczyciel Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Eliza Firmanty – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu  Świętokrzyskim

Anna Frejlich – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Gajowik-Ziółek – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Teresa Gałka – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie

Ewelina Gierczak – Dziułka – nauczyciel Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Agnieszka Gurska – nauczyciel Publicznego Przedszkola Nr 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Magdalena Jasińska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Katarzyna Krzyżanowska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Lucyna Książek – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Kwietniowska – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Beata Majcher – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie

Magdalena Majewska – psycholog Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim – obecnie dyrektor Publicznej  Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Renata Majewska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Magdalena Sylwia Majewska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dariusz Mruk – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Beata Nadbrzuchowska – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie

Katarzyna Nowak – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Elżbieta Oszczypała – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie

Anna Pacia – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie

Jacek Pająk – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyski

Marzena Jolanta Piotrowska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Alicja Ramska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Katarzyna Rola – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Marcin Sitarz – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Magdalena Skarba – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Edyta Skowron – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Tomaszewska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Trojanowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Agnieszka Wziątek-Dryjas– dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim  

Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”  odznaczony został Andrzej Budziński, organista, dyrygent, akompaniator, nauczyciel, który otrzymał go  za osiągnięcia artystyczne oraz zaangażowanie w upowszechnianiu kultury muzycznej.

Anna Stojek – emerytowany dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ewa Wyjadłowska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św.

Marzena Remiszewska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aneta Sylwia Stawczyk – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Małgorzata Elżbieta Stramowska – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podczas uroczystości zostały również wręczone nagrody Starosty Ostrowieckiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i odpowiedzialne budowanie procesu wychowawczego dla rozwoju osobowości ucznia, które otrzymali:

Urszula Cędzikowska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr I

Justyna Walczak – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr I

Grzegorz Krysa – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr I

Małgorzata GóreckaSmolińska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr II

Dorota Drzazga – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr II

Marta Kalita – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr II

Joanna Żelazna-Żak – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr II

Robert Warda – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr III

Magdalena Trzcina-Domaradzka – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr III

Anna Trojanowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Iwona Błaszkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Tomasz Radowiecki – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Mirosław Bąk – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2

Tomasz Łodej – dyrektor Zespołu Szkół nr 3

Katarzyna Pastuszka–  nauczyciel Zespołu Szkół nr 3

Grzegorz Sołtykiewicz– nauczyciel Zespołu Szkół nr 3

Anna Tomaszewska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Anna Gębura – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Agnieszka Wańdoch – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Małgorzata Łukasik– nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych

Joanna Pietras – nauczyciel Bursy Szkolnej

Oprawę muzyczną wydarzenia przygotowało Studio Wokalne Pandora, działające przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim pod dyrekcją Ewy Goworowskiej. 

Tekst i Foto. Powiat Ostrowiec

Polecamy również