W naszym mieście powstanie Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych

Umowa podpisana! W naszym mieście powstanie Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych.

Przedmiot zamówienia obejmie wykonanie prac budowlanych, dostawę, montaż wyposażenia i sprzętu w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku oświaty, nauki i kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na edukacyjno – biurowy na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych. Budynek o którym mowa położony jest przy ul. Sandomierskiej 26A w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie mieści się w nim również Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W integratorze znajdą swoje miejsce między innymi:

– STREFA ELEKTRONIKI, ROBOTYKI, MECHATRONIKI I DRUK 3D
– STREFA CNC DYDAKTYCZNEGO Z OPROGRAMOWANIEM
– STREFA OTWARTA
– SALA WIELOFUNKCYJNA – STREFA E-SPORTU, GAME DEVELOPINGU, KODOWANIA, SALA KONFERENCYJNA
– STREFA SMALL KIDS
– STREFA DIY (zrób to samemu) ORAZ SZALONYCH POMYSŁÓW I WYNALAZKÓW
– STREFA DO SZYCIA
– STREFA ŚRODOWISKOWA
– STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
– STREFA MULTIMEDIALNA
– SALA FRYZJERSKA
– SALA JĘZYKOWA
– SALA SZKOLENIOWA
– SALA REINTEGRACJI
– STREFA VR  (wirtualnej rzeczywistości)

W dniu 16.10.2023 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację inwestycji. Wykonawcą zostało konsorcjum firm w skład którego wchodzą:
Lider: Termobud A. J. Kowal Sp. z o.o
Partner nr 1: Instytut Technologii Zabytków Sp. z o.o., Sp. K.
Partner nr 2: Pani Małgorzata Misiukanis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MARGOT – TOP Małgorzata Misiukanis
Umowę w imieniu inwestora podpisał wiceprezydent Artur Łakomie, a w imieniu wykonawcy Pan Wojciech Delmaczyński Prezes Zarządu Termobud i Lider Konsorcium.

Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.”

Tekst i Foto UM Ostrowiec

Polecamy również