Kolejna droga powiatowa w gminie Kunów zostanie wyremontowana

W Starostwie została podpisana umowa na remont drogi powiatowej Kunów – Janik, której wykonawcą została, wyłoniona w przetargu firma „BUDROMOST-STARACHOWICE”  z Wąchocka.

Umowę podpisali starosta, Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, skarbnik powiatu, Julita Szewczyk po stronie Powiatu, natomiast firmę BUDROMOST reprezentowali, prezes zarządu, Dominik Podsiadło oraz członek zarządu, Paweł Pucułek.

Przy podpisaniu obecni byli także, Lech Łodej, burmistrz Kunowa i naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, Tomasz Mroczek, który z ramienia Powiatu nadzoruje inwestycję.

Remont 2 973 m odcinka drogi o szerokość jezdni 5 – 6 m obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni polegającego na wymianie istniejących warstw bitumicznych, remontu zjazdów oraz poboczy.kunow

Wartość robót budowlanych zamyka się w kwocie 3 650 148,59 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2 190 089,16 zł. Wkład własny do zadania to kwota 1 460 059,43 zł w tym, kwota jaką przeznaczy na jego realizację Powiat Ostrowiecki  to 730 029,72 zł. W montażu finansowym na remont drogi partycypuje także Gmina Kunów w takiej samej kwocie, 730 029,72

Wykonanie tego odcinka drogi spowoduje zamknięcie ciągu komunikacyjnego w zakresie drogi powiatowej, której początek stanowi ulica Wiatraczna w Janiku. W pierwszym etapie w 2020 roku zostało wykonane tam 800 metrów drogi, następny fragment zrealizowany przez Powiat Ostrowiecki to 450 metrów ulicy Okrężnej, wykonany w 2022 roku. W tym ciągu znajduje się również odcinek wykonany przez gminę Kunów w ramach odtworzenia po zrealizowanej kanalizacji. Z kolei trzeci odcinek od ulicy Szkolnej w kierunku Kolonii Inwalidzkiej i ulicy Grabowieckiej w Kunowie czyli 2 973 m, którym zamknie się ten ciąg komunikacyjny zostanie wykonany właśnie w ramach dzisiaj podpisanej umowy.

Termin wykonania zadania to 9 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, ale wykonawca nie wyklucza wcześniejszego jej zakończenia.

Polecamy również