Ostrowiec Świętokrzyski najlepszą gminą w powiecie ostrowieckim

Podczas gali III Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego wiceprezydent miasta Artur Łakomiec odebrał nagrodę dla Ostrowca Świętokrzyskiego za zajęcie 1 miejsca w rankingu, jako najlepsza gmina w powiecie ostrowieckim. „To bardzo cenna nagroda, ponieważ nie jest przyznawana przez jury . To jest po prostu statystyka. Dlatego podziękowania należą się przede wszystkim pracownikom Urzędu Miasta oraz Radnym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, bez których na pewno nie udałoby się zdobyć tak wysokiego miejsca w tym rankingu.” – powiedział wiceprezydent .

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, a także w sferze środowiskowej i przestrzennej. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Świętokrzyskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Ranking odpowiada między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, jakie są kluczowe czynniki rozwoju, czy i gdzie mieszkańcom Województwa Świętokrzyskiego żyje się coraz lepiej?

„Ranking Gmin” to inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku przez Ośrodek FRDL w Krakowie. Ranking powtarzany był z dużym powodzeniem na przestrzeni ostatnich 12 lat z ogromnym zainteresowaniem samorządów i mediów przez kolejne lata, w kolejnych województwach. Od trzech lat ta cenna i ważna inicjatywa jest realizowana również w Regionie Świętokrzyskim.

Tekst i Foto. UM Ostrowiec

Polecamy również