Szarmancki Przewodniczący

szarma cki przewodnizcacy

Stosunkiem głosów 15 za i 7 przeciw radni Rady Powiatu Ostrowieckiego zatwierdzili dzisiaj uchwałę w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok. Takim samym stosunkiem głosów radni udzielili absolutorium dla zarządu powiatu. Z tej okazji przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Jerzy Brożyna wręczył członkom zarządu powiatu bukiet kwiatów. Kilka minut wcześniej Pan przewodniczący zachował się równie szarmancko osobiście podając mikrofon radnej Agnieszce Rogalińskiej. Poza tym radni poruszyli dzisiaj szereg problemów.

Radna Małgorzata Bień poprosiła o nową siedzibę dla filii Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, który ma swój punkt w przychodni na osiedlu Słonecznym.

– Obecnie zarówno interesanci jak i pracownicy punktu przebywają w bardzo niekomfortowych warunkach. To należałoby zmienić- powiedział radna Małgorzata Bień.

Radny Piotr Maj zwrócił uwagę na wysokie trawy, które rosną przy ulicach, co stanowi zagrożenie dla kierowców i pieszych.

Radna Joanna Suska poprosiła o lepszy monitoring na ulicy Skała w Ćmielowie, ponieważ tam notorycznie łamane są przepisy o ruchu drogowym.

Radna Agnieszka Rogalińska poprosiła o usunięcie suchych gałęzi drzew rosnących na osiedlu Słonecznym.

Radny Paweł Górniak zaapelował o uporządkowanie ścieżek edukacyjnych w dzielnicy Gutwin.

Radna Halina Sławek pytała o to kiedy zaczną funkcjonować poradnie specjalistyczne w Szpitalu Powiatowym.

Z ciekawą inicjatywą wystąpił radny Jarosław Czarnecki, który zaproponował utworzenie specjalnej aplikacji mobilnej dla turystów.

– Dzięki takiej aplikacji turyści mogliby się dowiedzieć, gdzie znajdują się miejsca pamięci, muzea, ścieżki edukacyjne, hotele, kwatery. Turystyka to dochodowa branża. Warto, żeby z tego skorzystał także nasz powiat – powiedział radny Czarnecki.DSC07261 DSC07266 DSC07267DSC07272 DSC07273DSC07278 DSC07279DSC07280 DSC07286DSC07287 DSC07288DSC07291 DSC07290DSC07264DSC07282 DSC07284DSC07293 DSC07296DSC07268

Radni poruszali także problem ścieżek rowerowych i organizacji imprez kulturalno- rozrywkowych na terenie powiatu.

Polecamy również