Miasto przygotowuje się do sprzedaży terenów inwestycyjnych

Właśnie zakończona została procedura włączenia blisko 15 ha naszych nowych terenów inwestycyjnych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jeszcze w tym tygodniu, przy wsparciu Rady Miasta, gmina przygotuje ofertę sprzedaży części terenu potencjalnym inwestorom.

– Na najbliższej sesji 21 lipca radni zadecydują o zgłoszeniu do przetargu trzech działek. Będą to przetargi ograniczone, dedykowane małym i średnim przedsiębiorcom. – podkreśla prezydent miasta Jarosław Górczyński. – Stawiamy jednak konkretny warunek. Nabywca musi otworzyć zakład produkcyjny i zatrudnić realną liczbę pracowników ustaloną w zależności od ilości zakupionych działek.

Gmina wyjdzie naprzeciw inwestorom dając realny do wykonania, dwuletni czas na realizację inwestycji, tak by inwestorzy mogli przygotować stosowne pozwolenia na budowę, wybudować obiekty oraz rozpocząć produkcję.

Prezydent miasta liczy, że na przygotowywanych terenach inwestycyjnych przy ulicy Bałtowskiej powstaną firmy produkcyjne z różnych gałęzi przemysłu.

– Przypomnijmy, że włączenie naszych terenów do SSE Starachowice – podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski to jeden najważniejszych projektów inwestycyjnych naszego miasta, a nie wykluczone, że nawet najważniejszy. Utrzymujemy stały kontakt z wieloma potencjalnymi firmami. Aby zdywersyfikować rynek pracy w produkcji, poszukujemy inwestorów z różnych gałęzi przemysłu lekkiego i ciężkiego. Takie działania zabezpieczą nasze miasto przed zagrożeniami wahania się koniunktury na rynkach światowych, dzięki czemu unikniemy błędu z przeszłości, kiedy to Ostrowiec był uzależniony od huty – dodał prezydent miasta. – Uważam, że musimy dołożyć wszelkich starań, by powstało jak najwięcej firm z różnych branży, co da większą stabilność dla lokalnego rynku pracy. 3 89

Na przygotowanie terenów inwestycyjnych gmina Ostrowiec Świętokrzyski wydatkowała 12 milionów złotych, z czego ponad cztery stanowiło dofinansowanie.

Polecamy również