Wszystkie drogi z Zagłady

Wszystkie drogi - plakat

Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki i Muzeum Żydowskie Galicja serdecznie Państwa zapraszają na otwarcie wystawy„Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady” wernisaż 7 października, godz. 18.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70 (hol) wystawa prezentowana do 18 października.Mobilna Przestrzen Kultury - plakat

Wszystkie drogi wiodły do śmierci… pisała tuż po II wojnie światowej Rajzla Żychlińska, wybitna żydowska poetka, w pełnym goryczy wierszu „Bóg zakrył swoją twarz”. Jej słowa brzmią niezwykle prawdziwie w odniesieniu do ponad 3 milionów polskich Żydów, spośród których Zagładę przeżyło zaledwie 10 procent.

Nawiązując do słynnego utworu Żychlińskiej, wystawa „Wszystkie drogi…” – historie Żydów ocalonych z Zagłady stara się jednak pokazać te drogi, które wiodły nie do śmierci, lecz do ocalenia. Na przykładzie losów siedemnastu osób pochodzących z terenów dawnej Galicji, które przeżyły Holokaust, zaprezentowano różne drogi przetrwania i opisano dramatyczne decyzje i niebezpieczeństwa, z którymi każda z tych osób musiała się zmierzyć.

Wystawa Wszystkie drogi… – historie Żydów ocalonych z Zagłady została stworzona jako ekspozycja edukacyjna. Jej celem jest ukazanie różnych dróg przetrwania i przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców niezwykłego przesłania ocalonych z Zagłady.

Wystawa jest pierwszym wydarzeniem w ramach „Mobilnej Przestrzeni Kultury”

Więcej informacji na stronie organizatora:

http://www.nieztejbajki.art.pl/mobilna-przestrzen-kultury/

Polecamy również