Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji dla Przedszkola Publicznego nr 16 „Kolorowa Akademia”

ort czolook

24 listopada 2017 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce, podczas II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce, miał miejsce Finał Konkursu Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorami konkursu są: Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Targi Kielce. Celem zainicjowanego przedsięwzięcia było nagrodzenie placówek, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania. Konkurs miał charakter ogólnopolski i był rozpatrywany w czterech kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum lub liceum oraz technikum lub szkoła zawodowa. Komisję Konkursową stanowiła Kapituła Nagrody o LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji, w skład której weszło 5 osób o uznanym dorobku naukowym i praktycznym.ort czoloort1 ort2 ort3

Wśród nominowanych placówek z całej Polski znalazło się nasze ostrowieckie przedszkole- Przedszkole Publiczne nr 16 im.„Kolorowa Akademia”. Podczas Gali nagrodę odbierała dyrektor przedszkola Katarzyna Dryjas. Jednak na nominacji dla Przedszkola nr 16 to popołudnie się nie zakończyło, ponieważ placówka otrzymała Statuetkę Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji- Innowacyjne Przedszkole 2017/2018, jako najlepsze przedszkole w województwie. Nasze ostrowieckie przedszkole znalazło się także w ostatnim etapie konkursu otrzymując Wyróżnienie Specjalne- Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Przedszkole Przyjazne Technologiom XXI wieku, na poziomie ogólnopolskim. Nagrodę przyjmowała pani dyrektor z rąk prof. dr hab. Zdzisława Ratajka, Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego. To ogromny sukces naszej „Kolorowej Akademii” i ostrowieckiej oświaty.

 

Polecamy również