Broniewski” na UMCS-ie

bronu mcs

bron2Uczniowie liceum im Wł. Broniewskiego uczestniczyli w „Drzwiach otwartych”UMCS-u. Wybrały się na nie wszystkie klasy humanistyczne oraz lingwistyczne. Bardzo bogata oferta edukacyjna, prezentacja wydziałów a także wykłady tematyczne zachwyciły naszą młodzież, zwłaszcza, że niektórzy z UMCS-em wiążą swoją przyszłość studencką.

Filologia polska zaoferowała przyszłym studentom wykłady bezpośrednio przygotowujące do matury: obecność motywów literackich w kulturze różnych epok, interpretacja utworu poezji współczesnej oraz maturalne sos, czyli jak radzić sobie z trudnymi lekturami.

Młodzież z grupy francuskiej uczestniczyła w zajęciach przygotowanych specjalnie dla uczniów „Bronka” przez Panią dr Marię Cichoń i studentki filologii romańskiej Adriannę Kochańczyk i Joannę Jędrejek. Ada, która urodziła się w Paryżu i spędziła tam całe dzieciństwo, opowiadała o życiu codziennym we Francji, systemie szkolnictwa i odpowiadała na pytania uczniów dotyczące głównie różnic w zwyczajach i zachowaniach Polaków
i Francuzów. Druga ze studentek, Joanna, która przez kilka miesięcy przebywała we Francji
w ramach projektu Erasmus, zachęcała młodzież do skorzystania w przyszłości z programów stypendialnych, przeznaczonych dla osób chcących lepiej poznać język i kulturę wybranego kraju. Trzecia część spotkania, przygotowana przez dr Marię Cichoń poświęcona była różnym technikom uczenia się języków, m.in. wykorzystaniu w tym celu programów telewizji francuskiej TV5 Monde. Całe spotkanie przebiegało w serdecznej i przyjaznej atmosferze
i utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że warto uczyć się języków obcych, a wśród nich –francuskiego.

Młodzież z grupy angielskiej wzięła udział w zajęciach organizowanych  przez Instytut Anglistyki: Great Battle: American Dream vs. British Tea Party czyli wyjątkowym coffee house pełnym konkursów i dobrej muzyki. Następnie uczestniczyla w Grand Quest- grze terenowej szlakami Instytutu Anglistyki, Candy Quizie- konkursie ze słodkimi nagrodami. Miała również możliwość spotkania się z ikonami pop kultury brytyjskiej i amerykańskiej.

Ponadto uczniowie klas 2b: Monika Jędrzejewska, Aleksandra Rogala i Bartosz Cichocki zajęli 4 miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Centrum Promocji UMCS wraz z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych ,,Faces of America”

Uczniowie klas 1b, 1 c oraz 1d brali udział w warsztatach językowych z języka niemieckiego. Zajęcia były zorganizowane przez Koło Naukowe Germanistów UMCS, a tematem był: „Niemiecki – LINGUA franca chemii”. Uczniowie rozwiązywali zagadki językowe, ćwiczyli swoje umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz doskonalili wiedzę na temat kultury Niemiec.

Nasi uczniowie mieli również przyjemność obejrzeć przedstawienie w j. niemieckim pt. „Kreisliga C” przygotowane przez dr Beata Kasperowicz-Stążkę oraz Koło Naukowe Germanistów UMCS.

Polecamy również